Onze Certificatietrainingen

Om zelf met de assessments van TTI Success Insights aan de slag te kunnen is certificatie verplicht. Onze certificatietrainingen zijn erop gericht om u op een prikkelende, praktijkgerichte, interactieve manier zelf de ins en outs van verschillende persoonlijkheidsdomeinen te laten ontdekken. Wij bieden u daarin een aantrekkelijke mix van e-learning en klassikaal onderwijs. U wordt begeleid door ervaren trainers die de theorie beheersen én praktijkervaring hebben met het inzetten van TTI SI assessments. Bij individuen, teams en bij het ontwikkelen van organisaties.


Driving Forces3 in 1 Certificatietraining DISC, 12 Driving Forces & EQ


Centraal staan de 3 domeinen die een grote invloed hebben op onze handelingen, beslissingen en de interactie met onze omgeving: Gedrag (DISC), Driving Forces en Emotionele Intelligentie. U verdiept zich in de concepten achter de 4 gedragsfactoren, de 12 Driving Forces en de 5 domeinen van Emotionele Intelligentie. U leert het onderscheid én de samenhang te zien en terug te koppelen vanuit de context van vraagsteller en/of opdrachtgever.

 • 2 dagdelen e-learning
 • 3 aangesloten verdiepingsdagen op locatie
 • 1 dagdeel intervisie op locatie
 • MBO+/HBO denk-/werkniveau

  Meer informatie en inschrijving >

 • Certificatietraining DISC & 12 Driving Forces


  Waardoor wordt iemand werkelijk gemotiveerd (Drijfveren of Driving Forces)? Welke gedragsstijlen zet iemand in om datgene wat hij of zij belangrijk vindt, te bereiken (DISC)? Als u de wereld achter de 4 gedragsfactoren en 12 Driving Forces begrijpt, bent u in staat alle voorkomende patronen in gedragsstijlen en Driving Forces te interpreteren en terug te koppelen, vanuit de context van de vraagsteller en/of de opdrachtgever.

 • 2 dagdelen e-learning
 • 2 aangesloten verdiepingsdagen op locatie
 • 1 dagdeel intervisie op locatie
 • MBO+/HBO denk-/werkniveau

 • Meer informatie en inschrijving >


  Certificatietraining Emotionele Intelligentie (EQ)


  De impact van emoties op onze keuzes, beslissingen en dagelijkse handelingen is groot. Tijdens de training leert u om uw klanten of coachees aan de hand van het TTI SI EQ-profiel op een praktische, laagdrempelige en concrete manier inzicht te bieden op dit vlak. Centraal staan de 5 domeinen van EQ (intra- én interpersoonlijk) en de initiatieven die uw respondent op een gegeven domein kan ontplooien.

 • 1 dag op locatie
 • MBO+/HBO denk-/werkniveau


 • Meer informatie en inschrijving >


  Certificatietraining TriMetrix


  Welke patronen en bewustzijnsniveaus sturen de gedachten, denkneigingen en handelingen van een respondent? De training biedt een gedegen introductie op de theorie die ten grondslag ligt aan deze meting: Hartmans formele axiologie. Er is veel aandacht voor het leren “lezen” van de individuele denkpatronen, zodat u samen met de respondent ontdekt wat hem of haar vanuit de denkpatronen makkelijk afgaat. Of wat hem juist wat meer moeite kost. Ook de combinatie met DISC (gedrag) en Driving Forces (drijfveren) komt aan bod.

 • 2 dagen op locatie
 • Certificaat Gedrag & Drijfveren/Driving Forces vereist voor deelname
 • HBO+ denk-/werkniveau

  Meer informatie en inschrijving >

 • Certificatietraining Stress Quotient (SQ)


  De SQ Analyse van TTI SI is een diagnostisch instrument. Het helpt organisaties in kaart brengen of er sprake is van stress binnen teams, afdelingen of bij individuen. En zo ja, waar die stress vandaan komt. Daardoor wordt stress bespreekbaar voordat het te laat is. Certificeren voor stress is eenvoudig. U meldt zich aan voor een online videotraining, en maakt vervolgens de certificerende toets.

 • 30 minuten videotraining
 • Online toets
 • MBO+/HBO denk-/werkniveau
  Meer informatie en inschrijving >