Alles over het DISC-Model, DISC-Tests en DISC-Trainingen

Alles over het DISC-Model, DISC-Tests en DISC-Trainingen

In deze blog vind je alle informatie over het DISC-model. Achtergrond, accreditatie, ontwikkeling etc.

 1. Wat is DISC
 2. Wat zijn de DISC Kleuren
 3. De 4 Gedragsstijlen
 4. De DISC-Kleurentest
 5. De oorsprong van het DISC-model
 6. Moderne uitwerking DISC-Model
 7. DISC is Marston geen Jung
 8. De DISC Persoonlijkheidstest
 9. Wat is een Gedragsanalyse
 10. Wat meet DISC
 11. Wat kun je met DISC
 12. DISC in teams
 13. DISC Salestraining
 14. DISC-Trainer worden

DISC is een zogenaamd vierkwadranten model, ontwikkeld op basis van het werk van de Amerikaanse psycholoog William Moulton Marston, dat gebruikt wordt om de patronen in normaal menselijk gedrag in kaart in te brengen. DISC verschaft ons als het ware de gemeenschappelijke taal die we nodig hebben om observeerbaar, normaal, menselijk gedrag te meten en bespreek te maken. DISC vertelt ons als individu hoe we geneigd zijn te communiceren, dingen te doen, taken aan te pakken, in interactie met onze omgeving.


De twee DISC-Assen

De as Reflectief reagerend versus Proactief reagerend. En de as Tegenwerkende omgeving versus Goedgezinde omgeving. Links en rechts, boven en onder van de snijlijnen van de assen ontstonden zo de vier kwadranten die ieder een letter van Marston meekregen: D I S en C.

D-Kwadrant

In het kwadrant Pro-actief/Tegenwerkende omgeving plaatste Marston de mensen die snel in actie komen, in een omgeving die zij ervaren als tegenwerkend. Hij zag het krachtige, directe, resultaatgerichte, probleemoplossende gedrag van mensen die de omgeving vooral probeerden te sturen door doortastendheid.

I-Kwadrant

In het kwadrant Pro-actief/Goedgezinde omgeving plaatste Marston de mensen die snel in actie komen, in een omgeving die zij ervaren als goedgezind, vriendelijk. Hij zag het optimistische, verbindende, speelse gedrag van mensen die de omgeving vooral voor zich probeerden te winnen door charisma en uitstraling.

S-Kwadrant

In het kwadrant Reflectief/Goedgezinde omgeving plaatste Marston de mensen die graag eerst nadenken en reflecteren, in een omgeving die zij ervaren als goedgezind. Hij zag het geduldige, ontspannen, rustgevende gedrag van mensen die de omgeving voor zich probeerden te winnen door voorspelbaarheid en betrouwbaarheid.

C-Kwadrant

In het kwadrant Reflectief/Tegenwerkende omgeving plaatste Marston de mensen die graag eerst nadenken en reflecteren, in een omgeving die zij ervaren als tegenwerkend. Hij zag het precieze, voorzichtige, accurate, op details gerichte gedrag van mensen die de omgeving vooral probeerden te controleren door observatie en toetsing.

DISC: tegenwerkende omgeving

Het is belangrijk om altijd het model van Marston op het netvlies te houden als men met DISC werkt. Het is daarbij belangrijk om vast te houden dat C en D gedrag er vooral op gericht is om controle te verkrijgen en te behouden in een omgeving die tegenwerkt, al is ‘tegenwerking’ mede afhankelijk van de perceptie van de persoon zelf. Het maakt inzichtelijk dat deze twee gedragstypen ‘aan gaan’ als er iets moet worden ‘overwonnen’. En dat geeft een beter begrip van de kritische ja-maar kant van de C, en de uitdagende, prikkende kant van de D, juist als de omgeving als te kalm wordt ervaren.

DISC: meewerkende omgeving

Het DISC-model van Marston laat zien dat I en S gedrag vooral gericht is op het behoud van een aangename sfeer in een plezierige, goedgezinde omgeving. Al is goedgezind ook hier een kwestie van individuele perceptie. De ene I kan eerder de omslag van Goedgezind naar Minder Goedgezind ervaren dan de andere I. Zeker is dat als de omgeving niet meewerkt, als er veel weerstand omhoog komt, tegengas wordt gegeven op dat verbindende gedrag, deze beide stijlen het lastiger krijgen. De eerste neiging is dan toch om het vooral ‘gezellig te houden met elkaar’ terwijl dat niet altijd effectief of productief is.


DISC Kleuren. Wie kent ze zo langzamerhand niet? Rood, Blauw, Geel en Groen, in hun meest primaire variant. Ze zijn inmiddels ingeburgerd in menig organisatie waar men de DISC-taal gebruikt om de onderlinge communicatie over gedrag te vergemakkelijken, vooral binnen teams.

DISC-Kleuren


Waar staan de DISC kleuren voor?

Rood staat voor D van Dominantie, de manier waarop je omgaat met problemen en uitdagingen. Hoe Roder je bent, hoe voortvarender je een probleem aanpakt. Blauw is de kleur die hoort bij Conformiteit, de manier waarop je omgaat met regels en procedures gesteld door derden. Hoe Blauwer, hoe preciezer en accurater. Geel vertelt iets over de manier waarop je mensen probeert te beïnvloeden (de I van Invloed). Hoe meer Geel jij laat zien, hoe meer je anderen probeert te overtuigen met charme en optimisme. Tot slot, Groen, dat staat voor de S van Stabiliteit. Hoe meer groen, hoe meer rust, regelmaat en routine je uitstraalt in je handelen.


Waarom DISC kleuren?

Je kunt je afvragen: zeggen de DISC letters niet genoeg? Omdat kleuren nu eenmaal makkelijker te onthouden zijn en meer tot de verbeelding spreken dan letters, kiezen veel teams en organisaties ervoor om het model uit te leggen aan de hand van de vier primaire kleuren.


Je ‘bent’ nooit één DISC kleur

Hoewel wij mensen elkaar graag in hokjes stoppen, is dat zeker niet de bedoeling van het DISC kleurenmodel. Niemand is puur Rood. Of alleen maar Groen. Integendeel, het model is gebaseerd op het uitgangspunt dat iedereen, in meer of mindere mate, alle vier de kleuren in zijn of haar gedragsstijl heeft zitten. Maar je hebt wel duidelijke voorkeuren voor kleuren die de boven- of ondertoon voeren. En dat is wat de omgeving in jouw gedragsstijl terugziet.


De letters D, I en S en C, oftewel DISC, staan voor de vier gedragsstijlen die de Amerikaanse psycholoog William Moulton Marston gebruikte om normaal menselijk gedrag te kunnen beschrijven. Hij kwam tot deze 4 stijlen (ook wel factoren genoemd) door mensen te observeren in het waarneembare gedrag dat zij lieten zien in reactie op hun omgeving. De moderne Nederlandse uitwerking en vertaling van DISC is:

 • D voor Dominantie, ook wel de Rode Gedragsstijl genoemd
 • I voor Invloed, ook wel de Gele Gedragsstijl genoemd
 • S voor Stabiliteit, ook wel de Groene Gedragsstijl genoemd
 • C voor Conformiteit, ook wel de Blauwe Gedragsstijl genoemd


Definitie D-Stijl

De D-stijl meet de manier waarop iemand reageert op uitdagingen en problemen.

Hoe hoger hij scoort op de D-factor, hoe sterker zijn neiging zal zijn om een probleem direct aan te pakken. De hoge D reageert proactief op uitdagingen en problemen, wil graag winnen en wil zijn omgeving beheersen, want dan lopen de dingen tenminste zoals hij wil dat ze gaan. Een dag geen probleem, is een dag niet geleefd. En als er geen probleem of uitdaging is, dan verzint hij er zelf een, want anders wordt het leven saai en voorspelbaar.

Hoe lager de D hoe groter de neiging om problemen uit de weg te gaan of ze vooral in samenspraak met anderen op te lossen. De lage D is meegaand, bescheiden, niet heel zichtbaar aanwezig, inschikkelijk en gericht op samenwerken. Hij geeft graag advies maar vindt het lastig om knopen door te hakken en anderen te vertellen hoe het volgens hem zou moeten.


Definitie I-Stijl

De I-stijl meet de manier waarop iemand anderen probeert te overtuigen en beïnvloeden.

Hoe hoger de I-factor, hoe sterker zijn neiging zal zijn om anderen voor zich te winnen door charisma, enthousiasme, verbale overtuigingskracht, en een vrolijke, positieve uitstraling. De hoge I is aanstekelijk enthousiast, hartelijk, persoonlijk, vriendelijk, expressief en grenzeloos optimistisch. Hij gooit als het ware zijn hele persoonlijkheid in de strijd om anderen mee te nemen in zijn ideeënwereld. Afwijzing vindt de hoge I heel vervelend en daardoor kan hij de neiging vertonen anderen vooral te willen “pleasen”.

Hoe lager de I, hoe terughoudender het gedrag richting anderen. De lage I reageert vaak wat sceptisch en zal de ander minder snel in vertrouwen nemen. Hij treedt dan ook niet graag op de voorgrond, is vrij strak qua mimiek, en houdt er niet van anderen zijn ideeën te ‘verkopen’. Liever overtuigt hij anderen op basis van rapporten, feiten, tastbaar onderzoek etc. Hij legt de zaken op tafel zoals ze zijn, want het gaat hem om de desnoods droge inhoud, niet om een smakelijke verpakking.


Definitie S-Stijl

De S-Stijl meet de manier waarop iemand reageert op tempowisselingen en veranderingen vanuit de omgeving.

Hoe hoger hij scoort op de S-factor, hoe sterker zijn neiging om in zijn omgeving rust, regelmaat en routine te creëren. De hoge S werkt volgens vaste patronen en methoden, prefereert een logische stap-voor-stap aanpak, wil dingen graag van A tot Z afmaken en hanteert een langzaam maar constant werktempo. De hoge S is geduldig, attent, loyaal, rustig en zorgzaam. Eenmaal bewezen werkwijzen verandert de hoge S liever niet; waarom zou hij als de oude werkwijzen nog prima voldoen?

Hoe lager de S, hoe groter de neiging om tempowisselingen, afwisseling, veranderingen op te zoeken. Het tempo van de lage S is hoog en chaotisch. De lage S is erg dynamisch en houdt veel balletjes in de lucht, maar laat in de hectiek ook regelmatig een balletje vallen. Verveling ligt snel op de loer, en daarom verandert de lage S regelmatig om het veranderen.


Definitie C-Stijl

De C-Stijl meet de manier waarop iemand reageert op regels en procedures gesteld door derden.

Hoe hoger de C, des te groter de neiging zal zijn om regels en procedures (van de organisatie, de samenleving, maar ook van een bepaald systeem of een bepaalde denkwijze) in te zetten als middel om de omgeving te organiseren, structureren en controleren. De hoge C is nauwkeurig, geordend, perfectionistisch, onderzoekend, beleefd en kwaliteitsbewust. Deze kritische vragensteller analyseert vooraf om risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten, anders wordt het een ‘zooitje’.

Hoe lager de C, des te sterker de neiging tot autonoom handelen. Regels zijn er voor anderen, niet voor hem. De lage C is non-conformistisch, neemt graag risico’s, improviseert, is dol op ‘trial and error’ en zit er niet mee als het schip af en toe strandt, want dan weet hij hoe het niet moet. Op anderen kan laag C-gedrag ongeorganiseerd en chaotisch overkomen.


Kleurentesten om menselijke eigenschappen in kaart te brengen zijn er in alle soorten en maten. Veel daarvan zijn gebaseerd op zogenoemde DISC-testen. Daarom worden ze ook wel DISC kleurentesten genoemd. Met een DISC kleurentest breng je iemands gedragsvoorkeuren in kaart. Hoe gaat iemand te werk, hoe communiceert hij of zij met de omgeving? Maak je van je hart geen moordkuil, of neem je juist eerst de tijd om na te denken over wat je zegt? Hou je meer van spontane improvisatie, of bereid je zaken tot in de puntjes voor? Gaan dingen jou al snel te langzaam, of ben je een toonbeeld van geduld? In de beschrijving van de uitkomsten wordt gebruikt gemaakt van vier kleuren: rood, geel, groen en blauw.


De oorsprong van het DISC ModelDe kleuren zijn een leuk hulpmiddel maar feitelijk meet een DISC kleurentest de mate waarin iemand zicht herkent in ieder van de 4 DISC-factoren: Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit. DISC is in oorsprong een 4 factoren model, en geen kleurenmodel. Dat wil zeggen, de geestelijk vader van het model, (William Moulton Marston), kwam door observatie van mensen en hun gedrag tot de beschrijving van de 4 DISC factoren (ook wel gedragsstijlen genoemd). Dit zette hij uiteen in zijn standaardwerk The Emotions of Normal People, uit 1928. Kleuren komen helemaal niet voor in dat boek. Sterker nog, Marston heeft nooit een test uitgegeven op basis van zijn model. Testen op basis van het DISC-model van Marston zijn pas decennia later ontwikkeld.

Bij TTI Success Insights spreken wij overigens liever over een DISC-assessment dan over een DISC test. Waarom? Lees het hier: https://ttisuccessinsights.nl/disc-test-disc-analyse-of-disc-assessment/


Emotions of Normal People

De basis van DISC werkte Marston uit in zijn boek “Emotions of normal people”. Een complex boek, maar simpel gezegd onderscheidde Marston, gewoon door heel goed naar mensen te kijken, vier “typen gedrag” afgezet tegen twee, elkaar kruisende assen. Meer lezen over Marston? Ga naar: https://en.wikipedia.org/wiki/William_Moulton_Marston


Marston heeft nooit kunnen bedenken dat er in de decennia na zijn dood een assessmentinstrument zou worden ontwikkeld op basis van zijn werk, dat onder de naam DISC de wereld zou veroveren. Dankzij de inspanningen van assessmentpioniers als Cleaver, McManus, Geier en later Bill Bonnstetter, de oprichter van TTI Success Insights.

De DISC-meting ontwikkeld door TTI Success Insights handhaaft het vierkwadranten werk van Marston maar heeft dat vertaald naar een vier factoren model, waarbij niet zozeer de 4 typen van Marston leidend zijn, maar de wereld achter die typen. TTI SI onderscheidt vier factoren D, I, S en C. Of om in de veel gebruikte kleurenvariant te werken: Rood, Geel, Groen, Blauw.


De DISC-meting ontwikkeld door TTI Success Insights handhaaft het vierkwadranten werk van Marston en heeft dat vertaald naar een vier factoren model, waarbij niet zozeer de 4 typen van Marston leidend zijn, maar de wereld achter die typen.

Een deel van het model van Marston is te bekijken door de Jungiaanse bril. Jung en Marston waren tijdgenoten en hebben elkaar mogelijk ook beïnvloed qua denkbeelden. Jung zelf heeft nooit met letters als D, I, S, C of met een dergelijke vierdeling gewerkt. DISC is vooral achteraf door allerlei testontwikkelaars en trainers aan Jung gekoppeld, mede vanwege de populariteit van Jung in Europa. Begrippen als Introvert en Extravert horen niet bij DISC. Net zomin als schaduwgedrag, dat een belangrijke rol speelt in de Jung varianten van DISC assessments.


Verrassend veel mensen hebben weleens gehoord van DISC Persoonlijkheidstesten. Zij doelen dan op zogenoemde testen die je helpen om eigenschappen en karaktertrekken vast te stellen. Maar persoonlijkheid is een heel groot begrip, en je kunt je de vraag stellen of je met een DISC Persoonlijkheidstest wel in kaart brengt wat de naam suggereert. Het is erg onwaarschijnlijk dat het zogenoemde DISC-model volledig en uitgebreid genoeg is om de unieke kwaliteiten en hebbelijkheden die jij hebt, samen te vatten. Lees maar eens verder op: https://ttisuccessinsights.nl/waarom-niets-hebt-aan-disc-alleen/ of op https://ttisuccessinsights.nl/persoonlijkheidstesten-bestaan-niet/


DISC-persoonlijkheidstesten? Blijf nuchter en kritisch

DISC-testen of DISC-analyses meten slechts een onderdeel van jouw totale unieke, complexe, wonderlijke Zelf. Ze meten hoe je dingen doet. De stijl en de aanpak die je naar buiten laat zien. Je gedragsmatige voorkeuren. Maar ze zeggen weinig over je innerlijke motivaties. Of over je emotionele volwassenheid. Over je omgang met stress, of over de denkfilters die je gebruikt om informatie te verwerken. Noch over je IQ, je uiterlijk en voorkomen, je (voor)oordelen etc. Allemaal zaken die impact hebben op de competenties die je beheerst en de talenten die je kunt laten zien. Blijf dus kritisch en nuchter: DISC-analyses zijn een nuttige en waardevolle spiegel om in te kijken, maar het is geen toverspiegel. Ken de beperkingen van wat je met DISC kunt meten, en je zult er heel veel plezier aan beleven. Laat je niet wijsmaken dat jouw DISC-persoonlijkheidstest jou vertelt ‘hoe en wie je bent’.


 

Een gedragsanalyse is een analyse van iemands gedragsmatige stijl en aanpak. De analyse brengt op basis van zelfreflectie middels een vragenlijst in kaart met welke gedragsneigingen en –voorkeuren iemand zich het meeste identificeert. In de wereld van HR, coaching, loopbaanbegeleiding en teamontwikkeling staat gedragsanalyse vaak voor de Gedragsanalyse van TTI Success Insights. Als assessmentleverancier en -uitgever zijn we al sinds 1992 actief op de Nederlandse markt, met het faciliteren van zelfinzicht middels onder andere het DISC-model, destijds ook wel de MDI-Analyse genoemd. Destijds ging dat nog per papieren vragenlijst of via een floppydisk. Met die floppydisk waren wij overigens de eerste leverancier in Nederland die een geautomatiseerde vorm van assessments aanbod in wat toen nog een jonge assessmentinstrumenten markt was.


Wat biedt de Gedragsanalyse van TTI SI?

De basis van de Gedragsanalyse van TTI Success Insights is het DISC-model van de Amerikaanse psycholoog William M. Marston. Met de TTI SI Gedragsanalyse wordt gemeten op welke manier een respondent omgaat met uitdagingen, mensen, veranderingen en procedures. TTI SI brengt aan de hand van de DISC-scores de unieke gedragsstijl van een individu in kaart. Elke gedragsstijl kent zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Met behulp van de TTI SI Gedragsanalyse worden deze kwaliteiten en valkuilen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Dit levert waardevolle informatie op voor medewerkers, teams en organisaties.

Medewerkers ervaren de TTI SI Gedragsanalyse als een waardevol hulpmiddel in hun professionele ontwikkeling. De Gedragsanalyse van TTI SI geeft teams een universele taal, DISC, waardoor er effectiever gecommuniceerd wordt. Organisaties hebben met de Gedragsanalyse een sleutel in handen tot onder andere effectief people management en coachend leiderschap.


Toepassingen Gedragsanalyse

Met de Gedragsanalyse van TTI Success Insights kunt u onder andere:

 • Effectief leren communiceren in de werkomgeving
 • Bijdragen aan de verbetering van teamprestaties
 • Individuele medewerkers helpen in hun ontwikkeling middels zelfinzicht
 • Managers ondersteunen in het coachen van hun team of afdeling

Download hier een voorbeeldrapport.

Download de Whitepaper

   


Het DISC-model is uitermate geschikt om ‘gedrag’ in kaart te brengen van individuen en groepen. Of beter gezegd, met DISC meet je de gedragsvoorkeuren van een persoon op basis van diens zelfperceptie, op basis van het 4 kwadranten model dat William Moulton Marston voor het eerst beschreef in 1928.

Wat is Gedrag?

Gedrag in de context van DISC is het beste te omschrijven als de waarneembare interactie van een individu met zijn/haar omgeving. Omdat Gedrag een echt containerbegrip, is spreken we bij TTI Success Insights vaak over DISC Gedragsstijlen of Gedragsvoorkeuren. DISC meet namelijk de manier waarop we dingen doen, de manier waarop we reageren op de dingen in onze omgeving. Maar ook de manier waarop we graag benaderd willen worden door anderen, en hoe we anderen benaderen. Ben je bijvoorbeeld iemand die geen blad voor de mond neemt of overdenk je liever eerst goed wat je gaat zeggen? Vind je het prettig om je taken ver vooruit te plannen, of zie je wel hoe het werk op je afkomt en improviseer je graag? Ons gedrag is wat de mensen om ons heen dag in, dag uit, van ons te zien krijgen.


 

Normaal menselijk gedrag is ‘meetbaar’. We kunnen dat doen door de mensen om ons heen gedurende lange tijd te observeren en op basis daarvan bepaalde conclusies te trekken.

Een tijdrovende methode en om eerlijk te zijn: één die niet altijd even betrouwbaar is. Meestal laten we ons eigen gedrag en onze vooringenomenheid meewegen in hoe we een ander beoordelen. Om een voorbeeld te geven: als u zelf extravert bent en graag in het middelpunt van de belangstelling staat, dan zult u een ander die veel rustiger is en liever op de achtergrond blijft misschien snel bestempelen als ‘stil’ of misschien zelfs ‘saai’. Terwijl deze persoon u op zijn beurt misschien vooral ziet als ‘erg aanwezig’ of, nog erger, ‘een blaaskaak’. Geen van beiden doet hiermee recht aan de ander. Elk type gedrag heeft, afhankelijk van de situatie, heel veel goede kanten en – gelukkig maar anders bleef er niets meer over om ons aan te storen – ook wat minder leuke kanten.

Een andere manier om gedragsstijlen in kaart te brengen, is om iemand te vragen zelf aan te geven in welk type gedrag hij of zij zich het beste herkent. Welke omschrijvingen komen het dichtste in de buurt bij zijn of haar eigenbeeld? Dat is precies wat de DISC-vragenlijst, ook wel de Gedragsanalyse genoemd, van TTI Success Insights doet. Het meet het zelfbeeld dat iemand heeft van zijn of haar eigen doen en laten. Zo’n zelfbeeld is evenmin 100% objectief maar vormt een heel goed uitgangspunt voor allerlei processen waarin reflecteren op je eigen gedrag én dat van de ander een belangrijke rol speelt. Anderen kunnen wel van alles van jou vinden, maar alles begint bij weten wat je van jezelf vindt.


Het belangrijkste doel van werken met het DISC-model, is het creëren van een gemeenschappelijke taal om gedrag bespreekbaar te maken. Het uitgangspunt is dat DISC zowel inzicht biedt in iemands eigen gedragsvoorkeuren als die van anderen. Met behulp van de inzichten en structuren die DISC biedt kunnen mensen onderling op gelijkwaardige voet en vanuit gedeelde definities duidelijk maken wat ze wel en niet prettig vinden in de omgang met elkaar. Bijvoorbeeld in de communicatie. Of in de manier van werken. De aanpak van een probleem, etc. Maar DISC biedt ook concrete inzichten in de gedragsmatige kwaliteiten en valkuilen die we meenemen naar de werkvloer. Dat maakt DISC uitermate geschikt voor allerlei ontwikkeltrajecten waarin bewustzijn van je eigen gedragsstijl, én die van anderen, een sleutel is om succesvol te kunnen zijn in de werkomgeving. Denk aan:

 • Effectief communiceren binnen teams
 • Binding creëren binnen teams
 • Succesvol samenwerken binnen organisaties
 • Leidinggeven aan teams
 • Persoonlijke effectiviteit vergroten
 • Feedback geven
 • Klantgericht leren communiceren
 • Klantgericht leren verkopen


DISC is uitermate geschikt om in te zetten bij teamprocessen. Waarom? Omdat het de onderlinge communicatie over elkaars gedrag uit de ‘jij bent altijd zo…’-sfeer trekt.

Samenwerken in teams is nu eenmaal een werkwoord en geen vanzelfsprekendheid. Elk team bestaat immers uit leden met hun eigen voorkeuren, behoeftes, ideeën, normen en waarden. Soms voegt dat alles zich redelijk soepel. Vaak leiden die verschillen tot frictie op de werkvloer of haperingen in de communicatie, hetgeen de productiviteit van het team niet ten goede komt. Het creëren van een teamomgeving waarbinnen verschillen worden gerespecteerd en waar iedereen durft om op constructieve wijze zichzelf te zijn, is essentieel om als team optimaal te kunnen functioneren. Lees meer over wat DISC voor teams kan betekenen op: https://ttisuccessinsights.nl/disc-in-topsport/

 DISC in Teams

DISC voor teams is bij TTI Success Insights beschikbaar als de Gedragsanalyse voor Teams. Op basis van de individuele DISC-input van de teamleden wordt een groepsrapportage samengeteld die inzicht biedt in de kwaliteiten, de valkuilen, de uitdagingen en de overeenkomsten binnen het collectief. Ideaal om samen met het team te reflecteren op vragen als:

 • Wat bindt ons als team?
 • Waar kan het botsen binnen ons team?
 • Waar ligt onze kracht als team?
 • Welke risico’s lopen wij als team?
 • Hoe dragen we ieder individueel bij aan ons teamdoel?

Download hier een voorbeeld van de Gedragsanalyse Teams

 

TTI Success Insights heeft voor gecertificeerden een aantal goed uitvoerbare en inspirerende workshopformats beschikbaar die garant staan voor een zinvolle en motiverende dag- of dagdeelsessie. Zodra je gecertificeerd bent krijg je daartoe toegang tot de toolkit op onze Community, een online platform waar TTI Success Insights maar vooral ook je collega-gecertificeerden hun tips & tricks op het gebied van werken met teams delen.

 


Het DISC-model is uitermate geschikt om te gebruiken om je salesforce uit te bouwen tot een powerforce. Niet door je salesmensen te drillen tot supersharks die zelfs sneeuw aan een inwoner van Lapland verkopen, maar door ze begrip bij te brengen van de gedragsvoorkeuren en – behoeften van je doelgroep. En door te snappen hoe je daar, vanuit je eigen gedragsvoorkeuren goed op in kan spelen zonder dat het een toneelstukje wordt. Verkopen vanuit je eigen kracht, in reactie op klantgedrag. TTI Success Insights geeft zelf geen verkooptrainingen met DISC, maar heeft sterke salesprofessionals in haar netwerk die gespecialiseerd zijn in het trainen op basis van DISC, aangepast aan de 21e eeuw. Neem contact met ons op, en wij zoeken de passende consultant.

DISC-Salestraining 


Misschien heb je zelf al kennis gemaakt met de kracht van een DISC-analyse. En heb je in de praktijk kunnen ervaren wat DISC jou, je team of je organisatie bracht. Misschien ben je wel zo gegrepen door het model dat je zelf graag wil leren om DISC-trainingen te geven. Als je je afvraagt waar je een goede opleiding kunt volgen om je de ins en outs van het DISC-model eigen te maken, dan ben je bij TTI Success Insights aan het goede adres. Wij verzorgen uitdagende en verdiepende DISC-certificatietrainingen door je een combinatie van online en klassikaal leren aan te bieden.

 

Omdat wij het belangrijk vinden dat je richting organisaties en teams eerlijk kunt zijn over de kracht én de beperkingen van DISC word je bij TTI Success Insights gelijktijdig ook gecertificeerd voor 12 Driving Forces. Driving Forces verraden veel over het waarom achter onze keuzes en handelingen. En bieden daarmee een verdieping op de vraag hoe iemand de dingen doet hij doet (onze Gedrags- of DISC-stijl). Ook als je alleen van plan bent om op het DISC-model te gaan trainen, is 12 DF een heel nuttige, en blik verruimende aanvulling die maakt dat je je echt kan onderscheiden van andere DISC-trainers.

Bij TTI Success Insights certificeren wij mensen in het DISC-model, dat zijn oorsprong vindt in het werk van William Moulton Marston. Wij werken met de assen en factoren zoals door Marston beschreven in zijn Emotions of Normal People.

Ga naar https://ttisuccessinsights.nl/certificatietrainingen/  voor meer informatie over onze certificatietrainingen.

 

Een DISC-Certificatie is over het algemeen nodig om het model te kunnen gebruiken in tal van toepassingen op de werkvloer. Niet alle DISC-leveranciers stellen dat als voorwaarde voor afname maar de serieuze uitgevers wel. Waarom?


DISC brengt veel teweeg

DISC is een model dat mensen in staat stelt om inzicht te krijgen in een deel van zich zelf. Het kan daarmee een belangrijk vehikel zijn voor ontwikkeling en groei. Mensen, teams en organisaties gebruiken DISC om efficiënter en succesvoller te worden. Dat werkt alleen als DISC niet wordt gereduceerd tot het simpele, platte vier-kleuren model wat er soms van gemaakt wordt.


DISC-Factoren en -assen

Mensen of teams begeleiden met DISC begint met een grondige en volledige kennis van de assen en de factoren waarop het model gebaseerd is. Het is geen ‘plat’ verhaal waarbij je wat trefwoorden en omschrijvingen in je hoofd stampt. Om een goede DISC-begeleider te zijn moet je de meting (en de wereld) achter de DISC-Factoren werkelijk kunnen doorgronden. Wat meten die 4 letters (of die 4 kleuren) nu precies? Wat vertellen ze ons over een respondent. En hoe zit het dan met ‘lage scores’ op die factoren. Wat zeggen die dan?

Het is erg belangrijk dat je als coach, trainer, facilitator ook de beperkingen van een model leert kennen. Wanneer kan ik DISC gebruiken? In welke situaties heb ik een ander instrument of een ander hulpmiddel nodig? Bijvoorbeeld omdat ik grootschalige preselectie wil doen. Duidelijkheid en eerlijkheid over de toepassing van DISC zou een verplicht onderdeel moeten zijn van alle DISC-Certificatie of -accreditaties.

 

Bij TTI Success Insights is certificatie een absolute voorwaarde om haar DISC-Profielen (ook Gedragsanalyses genoemd) af te kunnen nemen. Dat is een wereldwijde eis die geldt voor alle TTI Success Insights consultants of afnemers. Zo garandeert TTI Success Insights een verantwoord en professioneel gebruik van DISC. Niet voor niets staat het TTI Success Insights netwerk internationaal zeer hoog aangeschreven. Met certificatie komt de plicht om elke twee jaar te hercertificeren. Wij bieden daarvoor tal van verdiepende kennisevents- en momenten aan. Denk bijvoorbeeld aan de trainingen die wij geven op het gebied van generatiemanagement met DISC. Veranderingen in arbeid en werk gaan in de 21e eeuw immers pijlsnel, en wij hechten veel waarde aan een up-to-date kennisnetwerk. Wil je weten hoe jij tot ons gecertificeerde netwerk kunt toetreden? Ga naar https://ttisuccessinsights.nl/certificatietrainingen/.

 DISC Training Accreditatie Certificatie

Ben je overtuigd geraakt van de kracht van de Gedragsanalyse van TTI Success Insights? Heeft deze analyse jou, je collega’s, je team, of gewoon iemand die je kent verder gebracht door inzicht? Heb je goede dingen gehoord over dit instrument? Werk je in of voor een organisatie waar ze graag werken met de Gedragsanalyse van TTI Success Insights? Ervaar jij in jouw dienstverlening naar derden ruimte voor een procesversneller als de Gedragsanalyse? Dan ben je misschien op zoek naar mogelijkheden om je te laten certificeren voor dit instrument. Wij verzorgen uitdagende en verdiepende certificatietrainingen Gedrag & Driving Forces door je een combinatie van online en klassikaal leren aan te bieden. Waarom ook Driving Forces? Omdat onze Gedragsstijl slechts een van de vaders/moeders is van professioneel succes voor individuen en teams! Lees meer op: https://ttisuccessinsights.nl/verliefd-op-gedrag-elkaar-op-drijfveren/

Wil je weten wat je moet doen om gecertificeerd te worden bij TTI Success Insights? Ga naar: https://ttisuccessinsights.nl/certificatietrainingen/.

Over de schrijver
Dorien houdt zich vanuit haar bedrijf IESyworks bezig met assessmentinnovatie en -ontwikkeling. Zij is eindeloos geïnteresseerd in wat ons mensen beweegt, stuurt, en typeert. Als individuen én in teamverband. Dit gecombineerd met haar kracht om ingewikkelde vakinhoudelijke kennis, eenvoudig en duidelijk uit te leggen, maakt Dorien een waardevolle Associate Partner én gewaardeerd blogger van TTI Success Insights, het bedrijf waar haar ‘assessmentinhoudelijke roots’ liggen.
Rube
Door

Rube

op 18 Jun 2018

Goed verhaal! Sinds ik jullie training heb gevolgd gebruik ik DISC elke dag, bewust of onbewust.

Reactie plaatsen