Een denkpatroon zegt veel over wat iemand van nature gemakkelijk afgaat in een gegeven situatie of omgeving. Oftewel: wat zijn of haar talenten zijn. Concreet gaat het daarbij om de vraag hoe iemand informatie verwerkt, hoe hij of zij waarneemt. Welke patronen en bewustzijnsniveaus sturen zijn of haar gedachten en denkneigingen? Welke talenten komen hier uit voort? En wat betekent dit voor hoe hij of zij de wereld ervaart, waardeert en benadert? En voor hoe hij of zij zichzelf ervaart en waardeert? TTI Success Insights volgt Hartmans denkpatronen, wat u ook kunt zien als een bewustzijnsmodel: om de regenboog te kunnen zien en waarderen moet men zich in ieder geval bewust zijn van het concept kleuren.


Met de Denkpatronenanalyses van TTI Success Insights kunt u onder andere:

  • In-depth life & career coaching aanbieden
  • Leiderschapsontwikkeling faciliteren
  • Selectieprocessen kwalitatief verbeteren, met name voor functies met een hoog afbreukrisico

Zelf met Denkpatronen leren werken?


Meer informatie en/of inschrijven

Vragen?
Mail of bel 020 697 96 36

Voorbeeldrapport TriMetrixTTI SI TriMetrix Hartman Analyse
(Denkpatronen, DISC & 12 Driving Forces)

Het TriMetrix Persoonlijke Talenten Analyse brengt in kaart welke talenten uw respondent meeneemt naar de werkvloer. Erg belangrijk, want het kan zomaar zijn dat hij over verborgen talenten beschikt die waardevol zijn in zijn werk. TriMetrix meet 3 domeinen. Behalve persoonlijke talenten die voortvloeien uit de denkpatronen van een respondent, worden ook de volledige gedrag- en Drijfveren of Driving Forces profielen gegenereerd.

>> Bekijk een voorbeeldrapport <<

TTI SI TriMetrix Functieprofiel
(Denkpatronen, DISC & Drijfveren)

Het TriMetrix Functieprofiel brengt op alle drie de domeinen in kaart wat gevraagd, gewenst en nodig is om de gegeven functie met succes te kunnen vervullen. Het functieprofiel kan vergeleken worden met het individuele profiel van bestaande of toekomstige functievervullers.>> Voorbeeldrapport op aanvraag <<

Deze assessments inzetten?

Start direct