De basis van de Gedragsanalyse van TTI Success Insights is het DISC-model van de Amerikaanse psycholoog William M. Marston. Met de TTI SI Gedragsanalyse wordt gemeten op welke manier een respondent omgaat met uitdagingen, mensen, veranderingen en procedures. TTI SI brengt aan de hand van de DISC-scores de unieke gedragsstijl van een individu in kaart. Elke gedragsstijl kent zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Met behulp van de TTI SI Gedragsanalyse worden deze kwaliteiten en valkuilen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Dit levert waardevolle informatie op voor medewerkers, teams en organisaties.

Medewerkers ervaren de TTI SI Gedragsanalyse als een waardevol hulpmiddel in hun professionele ontwikkeling. De Gedragsanalyse van TTI SI geeft teams een universele taal, DISC, waardoor er effectiever gecommuniceerd wordt. Organisaties hebben met de Gedragsanalyse een sleutel in handen tot onder andere effectief people management en coachend leiderschap.


Met de Gedragsanalyse van TTI Success Insights kunt u onder andere:

  • Effectief leren communiceren in de werkomgeving
  • Bijdragen aan de verbetering van teamprestaties
  • Individuele medewerkers helpen in hun ontwikkeling middels zelfinzicht
  • Managers ondersteunen in het coachen van hun team of afdeling

Zelf met DISC leren werken?


Meer informatie en/of inschrijven
Vragen?
Mail of bel 020 697 96 36

Gedragsanalyse DISC

De TTISI Gedragsanalyse

Een natuurlijke leider of meer een observator? Een bemiddelaar of een inspirator? De TTI SI Gedragsanalyse geeft u een diepgaand inzicht in iemands gedragsstijl. Aan de hand van de DISC gedragsstijlen – Dominantie, Invloed, Stabiliteit en Conformiteit – bespreekt u met uw respondent wat zijn of haar toegevoegde waarde is binnen de organisatie.

De volgende versies zijn beschikbaar: TTI SI Gedragsanalyse (standaardversie), TTI SI Gedragsanalyse versie Executive, TTI SI Gedragsanalyse versie Sales

>> Bekijk een voorbeeldrapport <<
TriMetrix EQ

TTISI TriMetrix EQ profiel
(DISC, Driving Forces & EQ)

Communicatie is emotie. Hoe we ons met onze gedragsstijl opstellen in de interactie met anderen, wordt immers sterk beïnvloed door onze emotionele reacties op de omgeving. Inzicht in de invloed van uw emotionele intelligentie op uw Gedragsstijl en Driving Forces, en vice versa, helpt u om uw softskill matige talent in te zetten op een manier die recht doet aan u én uw omgeving. De combinatiehoofdstukken bieden ‘eye-openers’ die raken en in beweging zetten.

>>Bekijk een voorbeeldrapport <<


Voorbeeldrapport TriMetrix

TTISI TriMetrix profiel
(DISC, Driving Forces & Denkpatronen)

TriMetrix staat voor 3 verschillende metingen in één rapport. Het TriMetrix Persoonlijke Talenten Profiel brengt in kaart welke potentiële talenten uw respondent meeneemt naar de werkvloer. Erg belangrijk, want het kan zomaar zijn dat hij over verborgen talenten beschikt die waardevol zijn in zijn werk. TriMetrix meet drie domeinen. Behalve persoonlijke talenten die voortvloeien uit de denkpatronen van een respondent, wordt ook gekeken naar het gedrag en de Driving Forces en hoe deze drie elkaar beïnvloeden.

>> Bekijk een voorbeeldrapport <<


Voorbeeldrapport PSMHet TTI SI Persoonlijke Stijl en Motivatie profiel
(DISC & 12 Driving Forces)

Waar gedrag ons vertelt hóé we de dingen doen, geven Driving Forces (of drijfveren) ons inzicht in het waarom achter onze keuzes en acties. Onze gedragsstijl kan onze Driving Forces versterken of juist verzwakken en vice versa. De combinatie van beiden heeft impact op onze handelingen en op de keuzes die we maken. Daarom is het leerzaam en waardevol om deze combinatie te maken met het PSM profiel!

De volgende versies zijn beschikbaar: PSM (standaardversie), PSM versie Executive, PSM versie Sales.

>> Bekijk een voorbeeldrapport <<


Voorbeeldrapport Persoonlijke Stijl en Emotionele Intelligentie

Persoonlijke Stijl en Emotionele Intelligentie profiel
(DISC & EQ)

Wat doen je emoties met de DISC gedragsstijl die je bij voorkeur hanteert? Hoe beïnvloedt de combinatie DISC-EQ jouw relaties? Welk effect heeft het op de kwaliteiten waar je trots op bent? Of op de valkuilen waarmee je om wilt leren gaan? Kortom: door Gedrag en EQ samen in te zetten (PSE Profiel) maak je een verdiepingsslag.

>> Bekijk een voorbeeldrapport <<

Deze assessments inzetten?

klik hier