Waarom doen we de dingen die we doen? Wat bepaalt in welke situaties iemand in actie komt en waarom. Waar komt iemand zijn bed voor uit? Waar knapt hij op af? Welke prikkels heeft hij nodig om plezier en voldoening uit werk te halen? Wat voor werkcultuur ligt hem of haar het beste? Het antwoord ligt in voor een belangrijk deel in iemands innerlijke motivatoren, ook wel Driving Forces genoemd. Of Drijfveren voor de klassiek geschoolden. Ze bepalen in belangrijke mate hoe we de wereld om ons heen ervaren, en wat we waarderen of afkeuren. Inzicht in en begrip voor wat iemand drijft levert belangrijke informatie op. De bevrediging van onze innerlijke motivatoren helpt namelijk bij het ontwikkelen van ons potentieel. Hoe meer de passies, voorkeuren en interesses worden gebruikt en gestimuleerd in de werkomgeving, des te groter de kans dat we uit onszelf de stappen zullen zetten om (top)prestaties te leveren.

TTI SI biedt twee varianten* aan op dit domein:

  • 12 Driving Forces, een verdieping van TTI Success Insights op de klassieke 6 Drijfveren. Daarbij worden beiden uiteinden van de drijfveren spectra volledig uitgewerkt naar 12 motiverende behoeften en gedrevenheden.
  • De Klassieke 6 Drijfveren, gebaseerd de 6 basale attituden van Eduard Spranger: Intellectueel-Zakelijk-Esthetisch-Sociaal-Individualistisch-Ideëel.

*Standaard worden onze assessments uitgevoerd met 12 Driving Forces. Liever de klassieke aanpak? Vraag er naar bij uw TTI SI consultant

Met de 12 Driving Forces en Drijfveren Analyse van TTI Success Insights kunt u onder andere:

  • Bijdragen aan het werkplezier van uw medewerkers
  • Meer betrokkenheid bij het werk creëren door de juiste stimulans te geven
  • Het potentieel van uw medewerkers ontwikkelen
  • Uw managers helpen bij het intrinsiek motiveren van uw medewerkers
  • Bijdragen aan een cultuur van respect in de werkomgeving

Zelf met TTI SI 12 Driving Forces leren werken?


Meer informatie en/of inschrijven
Vragen?
Mail of bel 020 697 96 36

TTI SI Driving Forces

De TTI SI 12 Driving Forces Analyse

De één bloeit op door anderen te helpen, de ander wordt juist blij van een unieke solo prestatie. Wie koerst op gevoel, waardeert andere dingen dan degene die vooral vertrouwt op ratio. Drijfveren zijn lastig waar te nemen. Soms weten we zelf niet eens wat ons werkelijk beweegt. Met de TTI SI 12 Driving Forces Analyse wordt het onzichtbare zichtbaar. Weten waar we werkelijk plezier en voldoening uit putten, is misschien wel de belangrijkste stap op weg naar “werken omdat het mag, niet omdat het moet”.

>> Bekijk een voorbeeldrapport <<


TriMetrix EQ

TTI SI TriMetrix EQ Analyse
(DISC, 12 Driving Forces & EQ)

Communicatie is emotie. Hoe we ons met onze gedragsstijl opstellen in de interactie met anderen, wordt immers sterk beïnvloed door onze emotionele reacties op de omgeving. Inzicht in de invloed van uw emotionele intelligentie op uw Gedragsstijl en Driving Forces, en vice versa, helpt u om uw softskill matige talent in te zetten op een manier die recht doet aan u én uw omgeving. De combinatiehoofdstukken bieden ‘eye-openers’ die raken en in beweging zetten.

>> Bekijk een voorbeeldrapport <<

TTI SI TriMetrix Hartman Analyse
(DISC, Drijfveren & Denkpatronen)

Het is uiterst belangrijk om erachter te komen wat iemand in beweging brengt en aan welke normen iemand waarde hecht. De vraag blijft of iemand zijn drijfveren kan bevredigen gelet op zijn gedragsstijl en talenten. Kan iemand dat wat hij wil duidelijk communiceren en kan hij, gelet op zijn vaardigheden, de vervulling van deze behoeften realiseren? Een en ander wordt duidelijk door het maken van het TriMetrix Persoonlijke Talenten Profiel.

>>Bekijk een voorbeeldrapport <<


TTISI Gedrag & 12 Driving Forces Analyse

Het TTI SI Persoonlijke Stijl en Motivatie Analyse
(DISC & 12 Driving Forces)

Alhoewel Driving Forces inzicht geven in wat we belangrijk vinden, zeggen onze drijfveren niets over de manier waarop we deze behoeften proberen te bevredigen. Hoe we een en ander doen en proberen te bereiken, wordt duidelijk door de TTI SI Gedragsanalyse. De kracht zit in de combinatie van beiden! Het Persoonlijke Stijl- en Motivatieprofiel maakt inzichtelijk hoe de individuele gedragsstijl en persoonlijke waarden elkaar versterken en verzachten.

>>Bekijk een voorbeeldrapport<<


De TTI SI 12 Driving Forces Team Analyse Team

Wat drijft een team? Waar hecht het waarde aan? De TTISI 12 Driving Forces Team Analyse geeft antwoord op deze vragen, maar laat ook zien welke kwaliteiten elk teamlid meebrengt vanuit zijn Drijfveren. Kan een teamlid bijvoorbeeld goed conflicten neutraliseren of (team)middelen efficiënt inzetten om tot optimale resultaten te komen? Het teamrapport geeft weer waar het team van in beweging komt en biedt u een middel om teams te motiveren.


>> Bekijk een voorbeeldrapport <<De TTI SI Gedrag & 12 Driving Forces Team Analyse

Welke Gedragsvoorkeuren zitten er in het team? Hoe communiceert ieder verschillend lid van het team het liefst? Wat drijft een team? Waar hecht het waarde aan? De TTISI Gedrag & 12 Driving Forces Team Analyse geeft antwoord op oa deze vragen, maar laat ook zien welke kwaliteiten elk teamlid meebrengt vanuit Gedrag & Drijfveren. De Analyse laat ook zien waar mogelijke 'gaps' op het gebied van Gedrag en/of Drijfveren zitten. Het teamrapport geeft weer waar het team van in beweging komt en biedt u een middel om teams te motiveren en op een manier te communiceren die zij het prettigst vinden.

>> Bekijk een voorbeeldrapport <<


Deze assessments inzetten?

Start Direct