Emotionele Intelligentie - Onmisbaar op de werkvloer

In hoeverre is iemand in staat om de eigen emoties (en die van anderen) aan te voelen, te begrijpen, te verwerken en te reguleren? Aan de hand van de 5 welbekende domeinen van emotionele intelligentie krijgt de respondent inzicht in de eigen emotionele volwassenheid. Investeren in een emotioneel gezond werkklimaat is al lang geen luxe investering meer, maar een diepte investering die zich op alle niveaus binnen een organisatie uitbetaalt. Aandacht voor EQ leidt tot meer betrokkenheid en tevredenheid bij medewerkers, beter leiderschap, en klanten die zich serieus genomen voelen. Welke organisatie wil dat nu niet?

Met de EQ Analyse van TTI Success Insights kunt u onder andere:

  • Medewerkers ondersteunen in hun emotionele ontwikkeling en groei
  • Persoonlijke effectiviteit vergroten middels 1-op-1 of teamcoaching
  • De kwaliteit van leiderschap verbeteren of borgen
  • De samenwerking tussen mensen bevorderen
  • Verzuim en conflicten op de werkvloer terugdringen


Zelf met TTI SI EQ leren werken?

Mail naar info@ttisi.nl, bel 020 697 96 36

of druk op de knop hieronder

De TTI SI EQ Analyse


De EQ Analyse brengt onze emotionele intelligentie in kaart. Dit is het vermogen om emoties van onszelf en van anderen aan te voelen, te begrijpen en te reguleren. Het op de juiste manier aanwenden van dit vermogen, draagt bij aan onze effectiviteit en productiviteit in zowel de werk- als privésfeer. Waar sta jij op weg naar emotionele volwassenheid? Welk effect heeft jouw emotionele intelligentie op je functioneren en je relaties?

TTI SI Persoonlijke Stijl en Emotionele Intelligentie Analyse (DISC & EQ)

Wat doen je emoties met de DISC gedragsstijl die je bij voorkeur hanteert? Hoe beïnvloedt de combinatie DISC-EQ jouw relaties? Welk effect heeft het op de kwaliteiten waar je trots op bent? Of op de valkuilen waarmee je om wilt leren gaan? Kortom: door Gedrag en EQ samen in te zetten (PSE Analyse) maak je een verdiepingsslag.TTI SI TriMetrix EQ Analyse
(DISC, Driving Forces & EQ)


Communicatie is emotie. Hoe we ons met onze gedragsstijl opstellen in de interactie met anderen, wordt immers sterk beïnvloed door onze emotionele reacties op de omgeving. Inzicht in de invloed van uw emotionele intelligentie op uw Gedragsstijl en Driving Forces, en vice versa, helpt u om uw softskill matige talent in te zetten op een manier die recht doet aan u én uw omgeving. De combinatiehoofdstukken bieden ‘eye-openers’ die raken en in beweging zetten.


De volgende versies zijn beschikbaar: TTI SI TriMetrix EQ Analyse (standaardversie),  TTI SI TriMetrix EQ Analyse versie Executive, TTI SI TriMetrix EQ Analyse versie Sales