De 'ene DISC' is de andere niet!

De 'ene DISC' is de andere niet!

TTI Success Insights levert al meer dan 35 jaar DISC analyses die zich positief onderscheiden van de meeste, misschien zelfs wel alle, DISC assessments in de markt. Waarom we dat durven zeggen leest u in deze blog en in bijbehorend TTISI DISC e-book

Waarom het DISC assessment van TTISI anders is? Onder andere omdat het: 

 • Gebaseerd is op jarenlang, wetenschappelijk onderzoek
 • Honderden unieke rapporten kan genereren
 • Gecombineerd kan worden met verscheidene andere assessments die een onderdeel meten van onze persoonlijkheid.

TTISI was in 1984 de eerste DISC leverancier ter wereld die organisaties middels een persoonlijk DISC rapport actief begeleidde in het plaatsen van de juiste mensen op de juiste plek en ondersteuning bood bij trainingen en werkgerelateerde zelfontwikkeling. Op dit moment is TTISI nog steeds de enige DISC leverancier die 384 unieke grafieken kan creëren gebaseerd op zowel hoge als lage DISC scores en twee losstaande grafieken onderscheidt die separaat van elkaar worden gemeten en opgebouwd.

Met andere woorden, we bestuderen niet alleen het natuurlijke gedrag van de respondent op basis van hogere scores maar we analyseren en omschrijven ook de gedragsstijl die minder dominant aanwezig is. Inzicht in deze minder dominante gedragsstijl zorgt voor zelfontplooiing en meer begrip voor de omgeving. Waar andere assessment leveranciers vooral beknopte omschrijvingen geven van de gedragstechnische highlights van een individu, verschaffen wij een zo volledig mogelijke beschrijving van zijn of haar gedragspatronen. Dit helpt niet alleen om meer zelfinzicht te krijgen, maar ook om anderen beter te begrijpen en doeltreffender met hen te communiceren.  Ook gebruiken we voor onze DISC grafieken altijd lokale normering. Een “hoge D” in Rusland, is nu eenmaal iets anders dan een “hoge D in China”.Publicaties TSI DISC

We zijn constant bezig met onderzoek, onder andere door “Adverse Impact” (discriminatie op basis van afkomst) en Test-Hertest analyses uit te voeren om onze assessment te valideren en verbeteren. Dit zorgt ervoor dat TTISI assessments voorlopers in de markt blijven, en alleen maar beter worden.

In de TTISI DISC whitepaper, ‘waarom de ene DISC de andere niet is’ wordt beschreven waarom ons DISC assessment zich onderscheidt van alle andere DISC assessments in de huidige markt. Daarmee ondersteunen we ook de keuze van meer dan 100.000 organisaties wereldwijd die in TTISI de partner hebben gevonden om hun organisatie te versterken en verbeteren. Dankzij de TTISI assessments slagen zij er in menselijk talent te vinden, (verder) te ontwikkelen en te koesteren.

15 Feitjes over de DISC analyse van TTISI: 

 1. De analyse maakt onderscheid tussen basis en responsgedrag;
 2. De analyse heeft de hoogste Cronbach’s Alpha in de markt;
 3. De analyse beschikt over openbare Adverse Impact resultaten;
 4. Publicaties en artikelen in vakliteratuur gebruiken vaak de DISC analyse van TTISI;
 5. Test-Hertest resultaten om betrouwbaarheid te bekrachtigen zijn openbaar en op te vragen;
 6. De DISC analyse van TTISI genereert 384 unieke grafieken;
 7. De analyse bevat wielgrafieken om in een oogopslag teamrelaties aan te duiden;
 8. De analyse is gebruikt voor onderzoek dat de relatie tussen gedrag en succes in uiteenlopende carrières aantoont;
 9. De analyse is ingezet bij onderzoek dat de relatie tussen gedrag en hogere (studie)cijfers aantoont;
 10. Door breinonderzoek is de validiteit van de ipsatieve vragenlijst van de DISC analyse bevestigd;
 11. De waarde van vermijding in keuzes is bevestigd middels onderzoek met de DISC analyse;
 12. De analyse maakt gebruik van een constant groeiende database die ingezet wordt voor lokale normering;
 13. Vragenlijsten en rapporten voor de analyse zijn beschikbaar in meer dan 45 talen;  
 14. De rapportages zijn samen te voegen met Drijfverenrapportages die niet alleen Gedrag en Drijfveren los van elkaar omschrijven, maar ook de invloed die de twee op elkaar hebben, verder uitlicht;
 15. DISC rapportages zijn ook te combineren met assessments die andere dimensies uit de sociale wetenschappen afdekken, zoals Emotionele Intelligentie, Drijfveren, Denkpatronen en Talenten

Het TTISI DISC e-book gaat dieper in op elk van deze redenen.

Wilt u het e-book downloaden? Klik hier!

Over de schrijver
Dorien houdt zich vanuit haar bedrijf IESyworks bezig met assessmentinnovatie en -ontwikkeling. Zij is eindeloos geïnteresseerd in wat ons mensen beweegt, stuurt, en typeert. Als individuen én in teamverband. Dit gecombineerd met haar kracht om ingewikkelde vakinhoudelijke kennis, eenvoudig en duidelijk uit te leggen, maakt Dorien een waardevolle Associate Partner én gewaardeerd blogger van TTI Success Insights, het bedrijf waar haar ‘assessmentinhoudelijke roots’ liggen.
Reactie plaatsen