EQ in teams in kaart brengen

EQ in teams in kaart brengen

Emotionele Intelligentie in teams

We associëren de wereld van emoties niet direct met de wereld van ons werk. Vooral in meer zakelijk gedreven werkculturen is minder ruimte voor de vraag hoe we ons voelen en wat voor impact dat heeft op onze performance. Immers: “huilen doe je maar in eigen tijd”. Wat nogal eens vergeten wordt is dat de effectiviteit van een team in grote mate afhangt van de emotionele volwassenheid van de individuele teamleden. Met het EQ profiel van TTI SI breng je de emotionele intelligentie van teamleden in kaart en ontdek je hoe constructief elk lid kan omgaan met emoties.Emoties van hemzelf, maar ook die van andere teamleden. Daarmee wordt duidelijk op welke punten de teamleden, en daarmee het team, qua EQ nog kunnen groeien. Want een emotioneel prettig klimaat is een voorwaarde om duurzaam teamsucces te kunnen oogsten.

Iedereen kent er wel een: zo’n collega die per definitie licht ontvlambaar is, van zijn hart geen moordkuil maakt en altijd direct zegt wat hij vindt. Zonder daarbij rekening te houden met zaken als timing, invloed op de omgeving en het gevoel wat de ander erbij kan krijgen. Andere teamleden zien het gebeuren. Ze geven in het begin nog een paar keer feedback, om het op te geven als er geen resultaat volgt: “Hij is nu eenmaal zo”. Vervolgens gaan er, bewust en vooral onbewust, allerlei patronen optreden die erop neerkomen dat sommige teamleden de persoon in kwestie in de samenwerking zo veel mogelijk proberen te ‘ontlopen’. Met alle gevolgen van dien voor het team.

Het EQ profiel geeft consultants zoals u een handvat, een instrument om dit soort situaties te adresseren en ingeslopen patronen in de teamcommunicatie te doorbreken. Aan de hand van de individuele profielen leert u teamleden de eigen emoties én die van een ander te gebruiken als bron van informatie om handelingen en gedachten te sturen. Dit heeft niet alleen een gunstige uitwerking op de onderlinge relatie en op de sfeer in de groep. Het helpt individuele teamleden bij het realiseren van professionele (en vaak ook persoonlijke!) groei.

Behalve de onderlinge relaties raken emotionele vaardigheden ook rechtstreeks een functie of taak. Voorbeeld: een van de 5 gemeten domeinen in het EQ profiel, sociale vaardigheden draait om het vermogen emoties in te zetten om wederzijds bevredigende relaties op te bouwen en te onderhouden, en een sociaal netwerk in stand te houden. Netwerken kan in bepaalde functies of in een bepaalde rol in het team een kernverantwoordelijkheid zijn. Kan het teamlid dat deze taak heeft, deze verantwoordelijkheid ook dragen gelet op zijn emotionele intelligentie op dit vlak?

Met de EQ profielen in de hand kunnen teams zich bewust worden van ieders kwaliteiten en leerpunten op het gebied van emotionele intelligentie. Als deze bewustwording er eenmaal is, kan dit gebruikt worden om de rolverdeling binnen het team te bespreken, eventueel te herzien, maar ook om de sfeer binnen de groep te bevorderen of te herstellen. Onderlinge irritaties kunnen worden weggenomen en het groepsgevoel wordt versterkt.

Het fijne aan emotionele intelligentie is: iedereen kan groeien op dit vlak. Als individu en als groep. Het ontwikkelen van emotionele intelligentie vraagt wel het nodige van team, individu en organisatie. Iemand is niet van de ene op de andere dag ineens emotioneel intelligenter. Een goed uitgestippeld traject is een noodzakelijke voorwaarde om groei mogelijk te maken. Ook vergt het openheid, moed, respect en eerlijkheid. Het kan best spannend en eng zijn om onze vaardigheden op dit vlak bloot te leggen en met elkaar te delen. Maar als een team dit durft te doen, onder uw begeleiding en aan de hand van de EQ profielen van TTI SI, zijn er aan het eind van de rit alleen maar winnaars.

Over de schrijver
Henry is een echt mensenmens. Reden genoeg om de advocatuur te verlaten en als consultant-trainer te gaan werken bij TTI SI. Vriendelijk, accuraat en inhoudelijk sterk, met oog voor detail en de neiging om nét de goede vragen te stellen, weet hij in zijn rol als trainer én blogger altijd inhoudelijke kwaliteit in een mooi jasje te steken!
Reactie plaatsen