Page content

3 in 1 Certificatie: Gedrag (DISC), 12 Driving Forces en EQ

In deze driedaagse aanpak leert u elk van de drie domeinen goed te doorgronden door u te verdiepen in de concepten achter de 4 Gedrag (DISC) factoren, de 12 Driving Forces en de 5 domeinen van Emotionele Intelligentie. Daarnaast nemen we de tijd om de samenhang te ontdekken en patronen in gedragsstijlen, Driving Forces en EQ te interpreteren en terug te koppelen vanuit de context van de vraagsteller en/of de opdrachtgever.

Verdiepingscertificatie 12 Driving Forces – via Zoom

Stel je vragen, deel ervaringen, duik de diepte in en leer op een andere manier kijken naar de 6 oorspronkelijke drijfveren tijdens deze verdiepingssessie 12 Driving Forces. In een interactieve sessie gaan we dieper in op de losse Driving Forces, maar ook op de vraag hoe de Driving Forces met elkaar samenwerken. Na deze verdiepingssessie bent u in staat om de 12 Driving Forces te interpreteren en te plaatsen in de context van de coachvraag, ontwikkelvraag of vraag van de opdrachtgever.

 

Certificatietraining EQ

De impact van emoties op onze keuzes, beslissingen en dagelijkse handelingen is groot.  Emotioneel intelligente mensen gebruiken hun eigen emoties en die van anderen als een waardevolle, belangrijke bron van informatie die hen helpt om tot constructieve oplossingen te komen voor de kleine en grote uitdagingen waar het dagelijks leven, privé en professioneel, ons aan blootstelt.

Tijdens de certificatietraining EQ leert u om uw klanten of coachees aan de hand van het TTISI EQ-profiel op een praktische, laagdrempelige en concrete manier inzicht te bieden op dit vlak. Centraal staan de 5 domeinen van EQ (intra- én interpersoonlijk) en de initiatieven die uw klant of coachee, indien gewenst of nodig, op een gegeven domein kan ontplooien.

3 in 1 Certificatie: Gedrag (DISC), 12 Driving Forces en EQ

In deze driedaagse aanpak leert u elk van de drie domeinen goed te doorgronden door u te verdiepen in de concepten achter de 4 Gedrag (DISC) factoren, de 12 Driving Forces en de 5 domeinen van Emotionele Intelligentie. Daarnaast nemen we de tijd om de samenhang te ontdekken en patronen in gedragsstijlen, Driving Forces en EQ te interpreteren en terug te koppelen vanuit de context van de vraagsteller en/of de opdrachtgever.

Certificatietraining Gedrag (DISC) en 12 Driving Forces

Deze certificatietraining draait om twee belangrijke domeinen binnen onze persoonlijkheid: Gedrag (DISC) & Drijfveren. Waardoor wordt iemand werkelijk gemotiveerd (drijfveren of 12 Driving Forces)? Welke gedragsstijlen zet iemand in om datgene wat hij of zij belangrijk vindt, te bereiken (gedrag)? Onze aanpak onderscheidt zich omdat wij gecertificeerden leren zelf aan de slag te gaan met de theorie waarop deze assessments gebaseerd zijn. Wij bieden u daartoe vooral verdieping op de factorkennis aan. Wij geloven niet in standaard rijtjes stampen op ‘output’, bijvoorbeeld op woorden en typologieën die bij verschillende factoren horen. Wel in het leren onderscheiden, begrijpen, doorgronden en toepassen van de concepten achter de 4 DISC factoren en de 12 Driving Forces. Als u de wereld achter iedere factor begrijpt, bent u in staat alle voorkomende patronen in gedragsstijlen en drijfveren te interpreteren en terug te koppelen vanuit de context van de vraagsteller en/of de opdrachtgever. Er is daarnaast veel aandacht voor de combinatie Gedrag (DISC) & Drijfveren: hoe werken deze domeinen in de praktijk samen?

Certificatietraining Gedrag (DISC) en 12 Driving Forces

Deze certificatietraining draait om twee belangrijke domeinen binnen onze persoonlijkheid: Gedrag (DISC) & Drijfveren. Waardoor wordt iemand werkelijk gemotiveerd (drijfveren of 12 Driving Forces)? Welke gedragsstijlen zet iemand in om datgene wat hij of zij belangrijk vindt, te bereiken (gedrag)? Onze aanpak onderscheidt zich omdat wij gecertificeerden leren zelf aan de slag te gaan met de theorie waarop deze assessments gebaseerd zijn. Wij bieden u daartoe vooral verdieping op de factorkennis aan. Wij geloven niet in standaard rijtjes stampen op ‘output’, bijvoorbeeld op woorden en typologieën die bij verschillende factoren horen. Wel in het leren onderscheiden, begrijpen, doorgronden en toepassen van de concepten achter de 4 DISC factoren en de 12 Driving Forces. Als u de wereld achter iedere factor begrijpt, bent u in staat alle voorkomende patronen in gedragsstijlen en drijfveren te interpreteren en terug te koppelen vanuit de context van de vraagsteller en/of de opdrachtgever. Er is daarnaast veel aandacht voor de combinatie Gedrag (DISC) & Drijfveren: hoe werken deze domeinen in de praktijk samen?

Certificatietraining Gedrag (DISC) en 12 Driving Forces

Deze certificatietraining draait om twee belangrijke domeinen binnen onze persoonlijkheid: Gedrag (DISC) & Drijfveren. Waardoor wordt iemand werkelijk gemotiveerd (drijfveren of 12 Driving Forces)? Welke gedragsstijlen zet iemand in om datgene wat hij of zij belangrijk vindt, te bereiken (gedrag)? Onze aanpak onderscheidt zich omdat wij gecertificeerden leren zelf aan de slag te gaan met de theorie waarop deze assessments gebaseerd zijn. Wij bieden u daartoe vooral verdieping op de factorkennis aan. Wij geloven niet in standaard rijtjes stampen op ‘output’, bijvoorbeeld op woorden en typologieën die bij verschillende factoren horen. Wel in het leren onderscheiden, begrijpen, doorgronden en toepassen van de concepten achter de 4 DISC factoren en de 12 Driving Forces. Als u de wereld achter iedere factor begrijpt, bent u in staat alle voorkomende patronen in gedragsstijlen en drijfveren te interpreteren en terug te koppelen vanuit de context van de vraagsteller en/of de opdrachtgever. Er is daarnaast veel aandacht voor de combinatie Gedrag (DISC) & Drijfveren: hoe werken deze domeinen in de praktijk samen?

Certificatietraining EQ

De impact van emoties op onze keuzes, beslissingen en dagelijkse handelingen is groot.  Emotioneel intelligente mensen gebruiken hun eigen emoties en die van anderen als een waardevolle, belangrijke bron van informatie die hen helpt om tot constructieve oplossingen te komen voor de kleine en grote uitdagingen waar het dagelijks leven, privé en professioneel, ons aan blootstelt.

Tijdens de certificatietraining EQ leert u om uw klanten of coachees aan de hand van het TTISI EQ-profiel op een praktische, laagdrempelige en concrete manier inzicht te bieden op dit vlak. Centraal staan de 5 domeinen van EQ (intra- én interpersoonlijk) en de initiatieven die uw klant of coachee, indien gewenst of nodig, op een gegeven domein kan ontplooien.

Verdiepingscertificatie 12 Driving Forces – via Zoom

Stel je vragen, deel ervaringen, duik de diepte in en leer op een andere manier kijken naar de 6 oorspronkelijke drijfveren tijdens deze verdiepingssessie 12 Driving Forces. In een interactieve sessie gaan we dieper in op de losse Driving Forces, maar ook op de vraag hoe de Driving Forces met elkaar samenwerken. Na deze verdiepingssessie bent u in staat om de 12 Driving Forces te interpreteren en te plaatsen in de context van de coachvraag, ontwikkelvraag of vraag van de opdrachtgever.

 

Certificatietraining Gedrag (DISC) en 12 Driving Forces

Deze certificatietraining draait om twee belangrijke domeinen binnen onze persoonlijkheid: Gedrag (DISC) & Drijfveren. Waardoor wordt iemand werkelijk gemotiveerd (drijfveren of 12 Driving Forces)? Welke gedragsstijlen zet iemand in om datgene wat hij of zij belangrijk vindt, te bereiken (gedrag)? Onze aanpak onderscheidt zich omdat wij gecertificeerden leren zelf aan de slag te gaan met de theorie waarop deze assessments gebaseerd zijn. Wij bieden u daartoe vooral verdieping op de factorkennis aan. Wij geloven niet in standaard rijtjes stampen op ‘output’, bijvoorbeeld op woorden en typologieën die bij verschillende factoren horen. Wel in het leren onderscheiden, begrijpen, doorgronden en toepassen van de concepten achter de 4 DISC factoren en de 12 Driving Forces. Als u de wereld achter iedere factor begrijpt, bent u in staat alle voorkomende patronen in gedragsstijlen en drijfveren te interpreteren en terug te koppelen vanuit de context van de vraagsteller en/of de opdrachtgever. Er is daarnaast veel aandacht voor de combinatie Gedrag (DISC) & Drijfveren: hoe werken deze domeinen in de praktijk samen?

like

Zorg er met 1 klik voor dat je geen nieuwe ontwikkelingen mist

Events Archief - TTI Success Insights Benelux

ERROR: Please select a event archive page in eventON Settings > Events Paging > Select Events Page