Page content

Certificatietraining Gedrag (DISC) en 12 Driving Forces

Deze certificatietraining draait om twee belangrijke domeinen binnen onze persoonlijkheid: Gedrag (DISC) & Drijfveren. Waardoor wordt iemand werkelijk gemotiveerd (drijfveren of 12 Driving Forces)? Welke gedragsstijlen zet iemand in om datgene wat hij of zij belangrijk vindt, te bereiken (gedrag)? Onze aanpak onderscheidt zich omdat wij gecertificeerden leren zelf aan de slag te gaan met de theorie waarop deze assessments gebaseerd zijn. Wij bieden u daartoe vooral verdieping op de factorkennis aan. Wij geloven niet in standaard rijtjes stampen op ‘output’, bijvoorbeeld op woorden en typologieën die bij verschillende factoren horen. Wel in het leren onderscheiden, begrijpen, doorgronden en toepassen van de concepten achter de 4 DISC factoren en de 12 Driving Forces. Als u de wereld achter iedere factor begrijpt, bent u in staat alle voorkomende patronen in gedragsstijlen en drijfveren te interpreteren en terug te koppelen vanuit de context van de vraagsteller en/of de opdrachtgever. Er is daarnaast veel aandacht voor de combinatie Gedrag (DISC) & Drijfveren: hoe werken deze domeinen in de praktijk samen?

like

Zorg er met 1 klik voor dat je geen nieuwe ontwikkelingen mist

Certificatietraining Gedrag (DISC) en 12 Driving Forces - TTI Success Insights Benelux

Certificatietraining Gedrag (DISC) en 12 Driving Forces

Deze certificatietraining draait om twee belangrijke domeinen binnen onze persoonlijkheid: Gedrag (DISC) & Drijfveren. Waardoor wordt iemand werkelijk gemotiveerd (drijfveren of 12 Driving Forces)? Welke gedragsstijlen zet iemand in om datgene wat hij of zij belangrijk vindt, te bereiken (gedrag)? Onze aanpak onderscheidt zich omdat wij gecertificeerden leren zelf aan de slag te gaan met de theorie waarop deze assessments gebaseerd zijn. Wij bieden u daartoe vooral verdieping op de factorkennis aan. Wij geloven niet in standaard rijtjes stampen op ‘output’, bijvoorbeeld op woorden en typologieën die bij verschillende factoren horen. Wel in het leren onderscheiden, begrijpen, doorgronden en toepassen van de concepten achter de 4 DISC factoren en de 12 Driving Forces. Als u de wereld achter iedere factor begrijpt, bent u in staat alle voorkomende patronen in gedragsstijlen en drijfveren te interpreteren en terug te koppelen vanuit de context van de vraagsteller en/of de opdrachtgever. Er is daarnaast veel aandacht voor de combinatie Gedrag (DISC) & Drijfveren: hoe werken deze domeinen in de praktijk samen?