Hoe bouw je een succesvol team? Graaf dieper!

Hoe bouw je een succesvol team? Graaf dieper!

Een team is te vergelijken met een bouwwerk, bijvoorbeeld een wolkenkrabber. Wat is het belangrijkste onderdeel waar je op moet letten bij het neerzetten van zo’n immens gebouw? Het materiaal? De locatie? De vaklieden die je inhuurt? Allemaal waar. Maar toch blijft het allerbelangrijkste de grond waarop je gaat bouwen!

Op slappe klei kan immers niet worden gebouwd. Je moet ervoor zorgen dat je de diepe harde zandlaag bereikt, waarop betonnen palen geslagen kunnen worden. Zo werkt het ook in een team. Om een sterk en succesvol team neer te kunnen zetten dat grote hoogten bereikt, is het verstandig om eerst als team na te denken over de vraag wat jullie harde zandlaag is waarop gebouwd kan worden. Met andere woorden: wat is jullie gemeenschappelijk doel? Dit is een vraag die niet zo makkelijk te beantwoorden is en zwaarder graafwerk vereist, maar overeenstemming over het gezamenlijke doel is wel een belangrijke stap als het gaat om teambuilding.

Neem maar eens de proef op de som: weet jij wat het doel van jouw eigen team is? Zou je dat in één zin kunnen omschrijven? En belangrijker nog: denken je teamleden er ook zo over? Hoe bereik je die harde zandlaag? Probeer de volgende oefening:

Oefening 1

Bespreek in maximaal 10 minuten met elkaar wat jullie teamdoelstelling is. Gebruik daarbij vragen als:

  • – Wat is ons bestaansrecht?
  • – Waarvoor worden wij eigenlijk betaald?
  • – Wat is onze rol binnen de organisatie? 

Vat daarna jullie teamdoelstelling in maximaal 2 zinnen samen. Je krijgt hiervoor 2 minuten (let op: het team moet met een eenduidig antwoord komen!)
Verwoord de doelstelling in een team-slogan (3 minuten)

Nu de palen geslagen zijn en het fundament gelegd is, kan er gebouwd worden. Met het formuleren van de teamdoelstelling ben je er namelijk nog niet. Want ook al is men het er feitelijk over eens wat de teamdoelstelling is, toch kan er verschil van inzicht bestaan over de manier waarop die doelstelling gehaald wordt. Met andere woorden de eindbestemming is al bepaald, maar de weg ernaartoe of het vehikel dat gebruikt wordt om die bestemming te bereiken, staat nog niet vast. De een neemt nu eenmaal liever het vliegtuig, terwijl de ander reizen met de trein weer prettiger vindt. Zo heeft elke teamlid ook een voorkeur als het gaat om de stijl van communiceren. De een gaat voor de pro- actieve aanpak waarbij hij al zijn charmes in de strijd gooit om iemand voor zijn standpunt te winnen, terwijl de ander graag wil reflecteren op detailniveau en procedures gebruikt om een situatie onder controle te houden.  Stel jezelf als team daarom de volgende vragen:

Oefening 2

 

  1. Maak inzichtelijk welke gedragsstijl elk teamlid het liefst hanteert;
  2. Beantwoord daarna de volgende vragen:
  • Welke communicatiestijl passen we toe om onze doelstelling te bereiken?
  • Wat heeft elk teamlid vanuit zijn gedragsstijl toe te voegen aan de doelstelling?

Mocht je niet bekend zijn met het DISC– model dat gebruikt wordt om gedragsstijlen in kaart te brengen, dan kan je hier alvast een voorbeeldrapportage bekijken.

Bij de bouw van jullie wolkenkrabber is het uiteraard belangrijk dat elk teamlid betrokken en gemotiveerd blijft. Het zou zonde zijn als jullie bouwwerk halverwege als een kaartenhuis in elkaar valt of de bouw wordt gestaakt en men begint aan een permanente bouwvak. Toch? Om de betrokkenheid te vergroten bij dit bouwproject is het goed om te beseffen dat elk teamlid vanuit zijn eigen perspectief en getrouw aan de eigen principes, normen, waarden en overtuigingen aan het teamdoel wil bijdragen. Iedereen heeft zijn eigen pakketje aan Drijfveren en wordt door andere dingen intrinsiek gemotiveerd.

Oefening 3

Vragenronde 

  1. Stel de vraag: wat vond je het leukst aan je laatste vakantie? En waarom?
  2. Stel de vraag: wie is je grote voorbeeld en waarom?

Je zal al gauw merken dat het antwoord op deze vragen de Drijfveren of Driving Forces blootgeven van een persoon.

Door over deze vragen na te denken, breng je de Drijfveren van de individuele teamleden op één lijn met het teamdoel. De individuele doelstellingen worden als het ware geïntegreerd in het teamdoel.

Buig je als team over deze onderwerpen. Steek de koppen bij elkaar en bespreek de bouwplannen. Toon daarbij begrip en respect voor ieders mening, kwaliteiten en valkuilen en ga aan de slag! Dan staat je team binnenkort als een huis…uhm…wolkenkrabber.

Over de schrijver
Henry is een echt mensenmens. Reden genoeg om de advocatuur te verlaten en als consultant-trainer te gaan werken bij TTI SI. Vriendelijk, accuraat en inhoudelijk sterk, met oog voor detail en de neiging om nét de goede vragen te stellen, weet hij in zijn rol als trainer én blogger altijd inhoudelijke kwaliteit in een mooi jasje te steken!
Reactie plaatsen