Leiderschap vanuit Gedrag

Leiderschap vanuit Gedrag

Een leider worden staat gelijk aan jezelf worden. Dat is heel eenvoudig en moeilijk tegelijk.’ 

wijlen Warren Bennis, 20e-eeuws wetenschapper en leiderschapspionier 

Treffender kunnen wij van TTI Success Insights het eigenlijk niet verwoorden. Voor de (toekomstige) Leiders die de daad bij het woord willen voegen, hebben wij een proces versnellende oplossing die je helpt de Leider in jezelf te vinden.

Ontdek welke Leiderschapsstijl jou kenmerkt met de TTISI’s 'Leiderschap vanuit Gedrag' e-book.

Zoals je van TTISI gewend bent, doen we niet aan half werk. Dus: alle stijlen tellen mee, ook de lage DISC-stijlen!

Let op: het is onmogelijk om alle 8 typerende stijlen die hieronder benoemd worden, tegelijk toe te passen. Selecteer één of meerdere stijlen als meest passend bij jouw manier van leiding geven, maar maximaal 1 stijl van elke kleur. Doe dit zonder al te veel na te denken.

Voor een echt grondige, valide en gedegen analyse van jouw Leiderschapsstijl maak je de TTISI Persoonlijke Stijl en Motivatie Analyse (Gedrag en 12 Driving Forces). Nieuwsgierig? Klik hier!

Als er problemen en uitdagingen zijn dan reageer ik als Leider:
1.   Direct
2.   Beschouwend 

Mijn manier als Leider om contact te maken met mensen is: 
3.    Open
4.    Gereserveerd 

Het tempo dat ik als Leider graag aanhoud is:
5.    Gelijkmatig
6.    Dynamisch 

In reactie op regels en procedures ben ik als Leider meer:  
7.    Behoudend
8.    Baanbrekend 

BEKIJK HIERONDER DE UITLEG VAN DE VERSCHILLENDE LEIDERSCHAPSVORMEN VANUIT GEDRAG EN DOWNLOAD VERVOLGENS ONDERAAN DE BLOG HET E-BOOK: 'LEIDERSCHAP VANUIT GEDRAG'!

1. Als er problemen en uitdagingen zijn dan reageer ik als Leider Direct

TTISI noemt dit Direct Leiderschap 

Directe Leiders reageren pro-actief op wat er om hen heen gebeurt. Problemen en uitdagingen vormen de brandstof voor hun energieke aanpak. Een dag zonder problemen oplossen, is een dag niet geleefd.

Ze zoeken controle en nemen het heft in handen; zo weten ze zeker dat gebeurt wat er volgens hen moet gebeuren. Directe Leiders zijn echte ‘fixers’ en floreren met hun daadkrachtige en ondernemende stijl in werksituaties waar een trefzekere hand en competitieve houding nodig is om vooruit te kunnen. 

2. Als er problemen en uitdagingen zijn dan reageer ik als Leider Beschouwend

TTISI noemt dit Beschouwend Leiderschap 

Beschouwende Leiders zijn geneigd reflecterend te reageren op de problemen en uitdagingen die zich voordoen. Ze kiezen voor de weg van overleg, samenspraak en compromis.

Ze laten hun gezag niet graag gelden en geven liever advies dan sturing. Met hun bescheiden optreden en coöperatieve houding creëren ze consensus in werksituaties en omstandigheden waar het creëren van een groot draagvlak belangrijk is.

3. Mijn manier als Leider om contact te maken met mensen is Open

TTISI noemt dit Open Leiderschap 

Open Leiders leggen snel en gemakkelijk contact met mensen. Met hun openheid, charme, verbale vaardigheden en aanstekelijke enthousiasme weten ze mensen voor zich te winnen en te overtuigen van hun zienswijze.

Ook in een formele setting stellen ze mensen op hun gemak en brengen ze verbinding. Door hun losse, sociaal zelfverzekerde houding nemen ze gemakkelijk het initiatief en bouwen ze grote netwerken op. Open Leiders komen tot hun recht in werksituaties waar communicatief vermogen het verschil maakt.  

4. Mijn manier als Leider om contact te maken met mensen is Gereserveerd

TTISI noemt dit Gereserveerd Leiderschap 

Gereserveerde Leiders zijn terughoudend in hun benadering van anderen. Ze leggen de focus meer op de droge feiten en de inhoud dan op de verpakking ervan.

Ze beschouwen anderen met een realistisch, soms kritisch, oog en zijn niet erg gevoelig voor relationele druk. Hun neiging om zonder omhaal te zeggen waar het op staat, in combinatie met hun eerst-zien-dan-geloven houding, levert veel voordelen op in werksituaties waar duidelijkheid en objectiviteit geboden is.

5. Het tempo dat ik als Leider graag aanhoud is Gelijkmatig 

TTISI noemt dit Gelijkmatig Leiderschap 

Gelijkmatige Leiders werken graag rustig maar gestaag toe naar hun eigen doelen en die van team en organisatie. Ze stralen geduld uit en door hun kalme en ontspannen houding hebben ze een stabiliserend effect op de omgeving.

Ze nemen ruim de tijd voor een beslissing en houden vast aan de koers die ze na zorgvuldig wikken en wegen hebben gekozen. Doordat ze sturen op rust, regelmaat en routine zijn ze op hun best in werksituaties die vragen om harmonie, geruststelling en zekerheid. 

6. Het tempo dat ik als Leider graag aanhoud is Dynamisch 

TTISI noemt dit Dynamisch Leiderschap 

Dynamische Leiders hanteren een hoog en afwisselend tempo om zo snel mogelijk gedaan te krijgen wat ze voor ogen hebben. Door hun gevoel van urgentie gaan ze zonder lang aarzelen over tot actie.

Daardoor kunnen ze flexibel inspelen op onverwachte wendingen en switchen ze makkelijk van taakgebied en focus. Met hun dynamische op verandering en afwisseling gerichte natuur komen ze tot hun recht in werksituaties waarin veranderingen elkaar snel opvolgen.

7. In reactie op regels en procedures ben ik als Leider meer Behoudend 

TTISI noemt dit Behoudend Leiderschap 

Behoudende Leiders maken gebruik van regels en procedures om orde en structuur te scheppen. Niet hun eigen regels, maar de regels die nodig zijn om risico’s en fouten tot een minimum te beperken.

Ze gaan voor een perfect resultaat dat de toets der kritiek kan doorstaan en nemen wat afstand om te kunnen analyseren en toetsen of alles wel loopt volgens plan. Dat maakt hen geknipt voor werksituaties waarin precisie, zorgvuldigheid en kwaliteit voorop staan. 

8. In reactie op regels en procedures ben ik als Leider meer Baanbrekend 

TTISI noemt dit Baanbrekend Leiderschap 

Baanbrekende Leiders gaan graag pionierend te werk. Ze laten zich niet snel belemmeren door regels en kaders maar zoeken hun weg richting een doel op basis van ‘trial and error’.

Dat daarbij af en toe een risico moet worden genomen, spreekt voor zich, want “wie niet waagt, wie niet wint”. Met hun vrije benadering en autonome houding dagen ze teams en organisaties uit om van de gebaande paden af te wijken. Ze gedijen daarom in werksituaties die vragen om improvisatie en het durven afwijken van de standaard.Over de schrijver
Dorien houdt zich vanuit haar bedrijf IESyworks bezig met assessmentinnovatie en -ontwikkeling. Zij is eindeloos geïnteresseerd in wat ons mensen beweegt, stuurt, en typeert. Als individuen én in teamverband. Dit gecombineerd met haar kracht om ingewikkelde vakinhoudelijke kennis, eenvoudig en duidelijk uit te leggen, maakt Dorien een waardevolle Associate Partner én gewaardeerd blogger van TTI Success Insights, het bedrijf waar haar ‘assessmentinhoudelijke roots’ liggen.
Reactie plaatsen