De #1 in Research-based Online Assessments


TTI Success Insights hecht veel waarde aan het voortdurend verbeteren en verfijnen van haar instrumenten. Dit blijkt uit het feit dat TTI Success Insights al meer dan 30 jaar onderzoek doet naar de validiteit en betrouwbaarheid van haar assessments. Normering van data en uitgebreide data-analyse, uitgevoerd door zowel interne als externe onderzoeksteams, dragen ertoe bij dat onze assessments tot de meest betrouwbare instrumenten in de markt behoren.


Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de assessments die u inzet niet alleen aan uw eigen verwachtingen voldoen, maar ook aan die van de professionals die ze maken. En aan de eisen die organisaties wereldwijd stellen aan het gebruik ervan. Met behulp van onze assessments verschaffen wij uitgebreide, gedetailleerde en goed onderbouwde informatie. Daarmee kunnen u, de mensen die u begeleidt, én de organisatie(s) die u ondersteunt concreet aan de slag!
Zelf met TTI SI werken?

Mail naar info@ttisi.nl, bel 020 697 96 36

of druk op de knop hieronder

 

Wereldwijd betrouwbaar

    Ons meest recente onderzoek toont eens te meer aan dat TTI Succcess Insights toonaangevend is als het gaat om de betrouwbaarheid van instrumenten.

    Dit onafhankelijk onderzoek uit 2015 stond onder leiding van Dr. Delwyn L. Harnisch van de Universiteit van Nebraska.


    Dr. Harnisch heeft niet alleen rekening gehouden met assessments in het Engels, maar heeft ook de andere talen waarin de assessments van TTI Success Insights worden aangeboden uitgebreid onderzocht.


    Zijn conclusie is dat de DISC (Style Insights) en de Drijfveren (Motivation Insights) assessments van TTI SI uiterst consistent en betrouwbaar zijn.

null


Taal is belangrijk!

Met het doel haar assessments continu te onderzoeken en verbeteren, heeft TTI Success Insights haar onderzoeksterrein uitgebreid. TTI SI is zich gaan bezighouden met de vraag in hoeverre de uitkomsten van assessments beïnvloed worden door het neurologisch proces van het nemen van beslissingen.


Door zich hierop toe te leggen heeft TTI SI meer inzicht verworven in de manier waarop mensen informatie verwerken. Middels een in ons eigen lab uitgevoerde onderzoek “Prefrontal Cortex Gamma Asymmetry” hebben we inmiddels een aantal belangrijke zaken aangetoond. Bijvoorbeeld hoe belangrijk het is om te responderen in je moedertaal. En welke rol onze aversies tegen bepaalde concepten een rol speelt bij het invullen van vragenlijsten. Deze nieuw verworven kennis stelt TTI Success Insights in staat om haar assessments te steeds te blijven verfijnen.

De mens is in staat om verschillende talen te leren. Dit komt omdat het menselijk brein het mogelijk maakt om verschillende talen in meer of mindere mate te herkennen. De grootste mate van herkenning zal echter altijd de moedertaal betreffen.

Omdat de moedertaal zo’n belangrijke rol speelt, hecht TTI Success Insights veel waarde aan de vertaling van haar instrumenten. Wij houden rekening met taalnuances, taalvariaties en lokale waarde-oordelen die er op bepaalde woorden en begrippen rusten. Omdat de respondent de vragenlijst in zijn moedertaal kan invullen, begrijpt hij de volledige lading van de woorden die er gebruikt worden. Het gevolg hiervan is dat je de meest nauwkeurige uitkomsten krijgt.


Op de afbeelding hiernaast zie je de reactie van de hersenen bij het zien van het woord enthousiast, in verschillende talen. Spaans is de moedertaal van deze persoon. Geel en rood betekent dat Gamma activiteit in de hersenen toenemen, blauw betekent dat ze afnemen, en groen betekent dat er geen activiteit waar te nemen is.
null