In een ideale wereld zou iedereen fluitend naar het werk gaan en zouden conflicten op de werkvloer niet voorkomen. Echter, de realiteit is anders. Dit is logisch, gelet op het feit dat de werkplek een plek is waar mensen met verschillende achtergronden, opvattingen, ideeën en overtuigingen samenkomen. Conflicten komen vaak voort uit verschillen in deze opvattingen en ideeën. Middels mediation kunnen conflicten worden opgelost, maar ook de instrumenten van TTI SI kunnen voor een oplossing zorgen, en beter nog; zelfs toekomstige conflicten voorkomen. De inzet van onze instrumenten maakt het mogelijk dat overtuigingen, opvattingen en ideeën met elkaar gedeeld worden, waardoor men zich beter kan verplaatsen in het gedachtegoed van de ander.


Gedragsanalyse (DISC)

Conflicten ontstaan vaak doordat gedragsstijlen niet met elkaar overeenkomen of soms zelfs scherp tegenover elkaar liggen. Begrip voor elkaars neigingen en een beter begrip van wat men van elkaar kan verwachten kan conflicten voorkomen. De gemeenschappelijke taal die de Gedragsanalyse biedt, maakt het bespreken van dergelijke verschillen mogelijk.

12 Driving Forces (Drijfveren)

Conflicten kunnen veroorzaakt worden door een verschil in wat men belangrijk vindt of welke waarde men hecht aan bepaalde ideeën en concepten. Deze verschillende zienswijzen kunnen niet altijd vermeden worden. Maar wel geminimaliseerd door rekening te houden met de kijk die iemand heeft op de wereld en het respecteren ervan. De 12 Driving Forces Analyse biedt het kader waarbinnen deze verschillen besproken kunnen worden.
EQ (Emotionele Intelligentie)

Emotionele intelligentie heeft direct invloed op conflicthantering. Emoties spelen een rol bij zowel het veroorzaken van conflicten als het oplossen daarvan. Het besef dat emoties een deel zijn van het conflict is de eerste stap, gevolgd door het gebruik van emoties bij het oplossen ervan. De Emotional Quotient vormt het raamwerk waarbinnen conflicthantering kan plaatsvinden.Start Direct