Hoe haalt u het beste talent binnen? Hoe krijgt u de juiste persoon op de juiste plek? Onze instrumenten kunnen helpen bij uw werving- en selectieproces; niet om het menselijk oordeel of intuïtie te ondermijnen of te vervangen, maar om een weloverwogen, gefundeerde beslissing mogelijk te maken. U kunt onze rapportages gebruiken voor en tijdens het sollicitatiegesprek, in combinatie met de informatie die de kandidaat zelf al naar voren heeft gebracht via het CV en de motivatiebrief. De rapportages helpen ook bij het objectief beoordelen van de geschiktheid van de kandidaat. U kunt zo het talent binnenhalen dat het beste past bij de functie en de bedrijfscultuur.


Gedragsanalyse (DISC)

De Gedragsanalyse geeft, door middel van het DISC model, een nauwkeurig beeld van hoe de kandidaat omgaat met problemen, personen, tempo en procedures. Door het profiel wordt het duidelijk wat men van een kandidaat kan verwachten en of de voorkeur in gedragsstijl eventueel botst met de bedrijfscultuur, de gedragsstijl van de andere teamleden of bijvoorbeeld een bepaalde manier van leiding geven.
12 Driving Forces (Drijfveren)

Over het algemeen geldt: hoe meer iemands drijfveren en behoeften bevredigd worden in een bepaalde functie, hoe gelukkiger de medewerker zal zijn en hoe groter de betrokkenheid bij het werk. De 12 Driving Forces Analyse geeft weer wat een kandidaat belangrijk vindt, wat hem motiveert en in beweging brengt. De 12 Driving Forces Analyse helpt op die manier bij het selecteren van de juiste kandidaat. De kandidaat wiens drijfveren in de functie aan bod komen, zal vanuit een intrinsieke motivatie (meer) willen presteren.TriMetrix Talentenprofiel

Sommige vaardigheden zijn simpelweg niet aan te leren, maar kunnen wel heel belangrijk zijn in een bepaalde functie. De combinatie van Gedrag, Drijfveren en aanwezige Talenten geeft het meest nauwkeurige beeld van hoe een kandidaat zich in een bepaalde situatie zal gedragen en welk denkproces daaraan ten grondslag ligt. Met het TriMetrix Talentenprofiel wordt in kaart gebracht welke dieperliggende talenten uw kandidaat heeft. Het kan zomaar zo zijn dat de kandidaat over verborgen talenten beschikt die waardevol zijn in zijn of haar werk.


Start Direct