Wat je moet weten over TTISI TriMetrix EQ

Wat je moet weten over TTISI TriMetrix EQ

TTI Success Insights begrijpt hoe belangrijk het is dat jij je, als coach, consultant, trainer of HR-Professional positief kan blijven onderscheiden in een markt waarin ‘de ene helft van Nederland, de andere helft coacht’. TriMetrix EQ kan bijdragen aan de versteviging van je positie. Alleen al omdat er geen instrumenten zijn waarin de wisselwerking tussen gedragsstijlen, drijfveren en emotionele intelligentie zo concreet en zorgvuldig wordt uitgewerkt. Tel daarbij jouw kwaliteiten in het ontwikkelen van mensen op, en je hebt een zeer waardevast ‘product’ voor organisaties die in hun mensen de sleutel tot succes herkennen.

Hieronder geven we antwoord op 5 vragen over TTISI TriMetrix EQ:

 1. Wat is TriMetrix EQ?
 2. Waarom heeft TTI SI TriMetrix EQ ontwikkeld?
 3. Hoe kan TriMetrix EQ jou op dit moment helpen?
 4. Wie kunnen TriMetrix EQ gebruiken?
 5. Wat kun je doen om aan de slag te kunnen met TriMetrix EQ?

#1: Wat is TriMetrix EQ?

TriMetrix EQ is een Analyse van TTI Success Insights waarin drie domeinen worden gecombineerd: Gedrag (DISC), Drijfveren (Driving Forces) en Emotionele Intelligentie (EQ). Deze specifieke combinatie biedt cruciale inzichten over iemands vermogen om effectief met situaties om te gaan waarin emoties een rol gaan spelen. Hoe effectiever de omgang, hoe beter en productiever de samenwerking. Gezien de alomtegenwoordigheid van emoties, ook in de werkomgeving, is aandacht hiervoor allang geen luxe meer, maar noodzaak (zie voetnoot 1).

#2: Waarom heeft TTISI TriMetrix EQ ontwikkeld?

Hoewel alle drie de gebruikte domeinen voor TriMetrix EQ separaat en losstaand heel veel waardevolle inzichten opleveren, is de kracht van de combinatie groter dan de optelsom der delen. Inzichten die op zich al belangrijk zijn voor een coachee, krijgen nog meer verdieping wanneer je de connectie gaat zien. Ter illustratie: iemand kan vanwege zijn hoge D gedrag tot de conclusie komen dat hij heel daadkrachtig is. Met als keerzijde dat hij soms een wat kort lontje heeft. Door zijn Driving Forces begrijpt hij in welke situaties hij wordt uitgedaagd om meteen in actie te komen. Door EQ leert hij begrijpen hoe dat korte lontje bij hem zich vertaalt naar een actie en wat voor effect dat heeft op hemzelf én anderen. Reageert hij met een diep donkerrode uitbarsting of blijft het bij een zachtrood duwtje. Het kan hét verschil maken tussen succes en falen in communicatie, samenwerking, leiderschap etc.

#3: Hoe kan TriMetrix EQ op dit moment helpen?

TriMetrix EQ bewijst zijn waarde tijdens alle fasen van het in-, door- en uitstroom traject, maar is vooral onmisbaar bij talent- en leiderschapsontwikkeling. Voor de millennials op de arbeidsmarkt zijn zelfontplooiing en ontwikkeling bijvoorbeeld een soort secundaire arbeidsvoorwaarden. Wie er in slaagt talent op dit punt interessante kansen en mogelijkheden te bieden, weet talent aan zich te binden en vergroot betrokkenheid. TriMetrix EQ stelt organisaties in staat om, vaak goed bedoelde, ontwikkelinitiatieven te vertalen naar concrete ontwikkeltrajecten die beklijven. Inzichttrajecten waar individu, team en organisatie van profiteren.

#4: Voor wie is TriMetrix EQ geschikt?

Eigenlijk voor iedereen die professioneel en/of persoonlijk wil groeien. Op eigen initiatief of gestimuleerd door de organisatie waar ze deel van uitmaken. Er zijn een paar doelgroepen die in het bijzonder baat hebben bij TriMetrix EQ:

 • Professionals in een leidinggevende positie of met leidinggevende ambities;
 • Professionals van wie het gedrag impact heeft op het publieke of externe imago van de organisatie (denk aan medewerkers die in direct contact staan met externen, klanten, cliënten etc.);
 • Professionals die regelmatig in emotioneel beladen situaties terecht kunnen komen (in de zorg, het openbaar vervoer, onderwijs, openbare dienst- en hulpverlening);
 • Professionals die zich, gedwongen of vrijwillig, aan het heroriënteren zijn in hun loopbaan;
 • Professionals in teams en organisaties waar veel is veranderd of gaat veranderen (reorganisaties, fusies, koerswijzigingen);
 • Professionals in teams waar het samenwerkingsklimaat verstoord of ongezond is.

#5: Wat kun je doen om aan de slag te kunnen met TriMetrix EQ?

Om TriMetrix EQ te kunnen inzetten als TTISI Consultant is het noodzakelijk dat je gecertificeerd bent voor alle drie de domeinen. Wij helpen je graag de volgende stap te zetten. Je kunt:

1: Je opgeven voor onze Certificatietraining. Voor meer info klik je hier.

2: Contact met ons opnemen om te zien hoe jij TriMetrix EQ in jouw organisatie kan inzetten. Neem contact op!

(1) Overall, social skills — such as persuasion, emotional intelligence and teaching others —will be in higher demand across industries than narrow technical skills, such as programming or equipment operation and control.

World Economic Forum, The Future of Jobs (Preparing for the workforce of the Fourth Industrial Revolution)

Over de schrijver
Dorien houdt zich vanuit haar bedrijf IESyworks bezig met assessmentinnovatie en -ontwikkeling. Zij is eindeloos geïnteresseerd in wat ons mensen beweegt, stuurt, en typeert. Als individuen én in teamverband. Dit gecombineerd met haar kracht om ingewikkelde vakinhoudelijke kennis, eenvoudig en duidelijk uit te leggen, maakt Dorien een waardevolle Associate Partner én gewaardeerd blogger van TTI Success Insights, het bedrijf waar haar ‘assessmentinhoudelijke roots’ liggen.
Reactie plaatsen