Wat zijn Driving Forces? - Liefde op het eerste gesprek!

Wat zijn Driving Forces? - Liefde op het eerste gesprek!

Ken je dat? Je raakt aan de praat op een feestje, een borrel of in de kroeg met iemand die je niet of nauwelijks kent. En je merkt al snel dat er sprake is van een ‘klik’. Niet op zozeer op feromonen en hormonen, maar op visie, de blik die de ander heeft op de wereld, de taal die hij of zij spreekt. Je zou nog uren met deze persoon door kunnen bomen… Grote kans dat hij of zij iets deelt met jou dat diep in jouw binnenste verankerd zit: je Driving Forces!

De Waarom-Factor

Driving Forces spelen een cruciale rol in wat we werkelijk willen in leven en loopbaan. Ze bepalen in belangrijke mate waardoor we gedreven worden. Of waarom we…

  • in een gegeven situatie wel of niet in actie komen
  • de keuzes maken die we maken, ook onbewust
  • bepaalde interesses ontwikkelen en onderhouden
  • aansluiting voelen met de een of juist afstand van de ander

Ter illustratie: je hebt twee teammaatjes. Je mag ze graag. Maar als ze onder de lunch weer met elkaar beginnen over de staatsrechtelijke waarde van het Oekraïne referendum, haak je snel af. Liever luister je mee naar het gesprek aan de aanpalende tafel van drie collega’s van een andere afdeling. Dat gaat over dat hele bijzondere concert van die nog niet zo bekende singer-songwriter waar jij ook was. Misschien schuif je morgen voor de verandering een keer bij hen aan…

Zo’n proces hierboven gaat vanzelf. Maar stel je voor dat je in allerlei situaties meer inzicht hebt in wat je werkelijk wilt, boeit, bezighoudt. Wat voor wereld aan mogelijkheden zou er voor je opengaan? Weten wat we werkelijk willen, is immers een belangrijke voorwaarde om vervulling en bevrediging te kunnen voelen.

Hoe ontstaan Driving Forces?

Wat je wilt heeft veel te maken met waar je naar toe gaat. En met waar je vandaan komt. Dat geldt ook voor Driving Forces. Ze vormen voor een belangrijk deel de uitkomst van een meerjarige optel- en aftreksom. Alle ervaringen (positief, negatief, neutraal) die we in onze kindertijd en jong volwassenheid opdoen met betrekking tot een gegeven thema, tellen mee. Die ervaringen leiden weer tot overtuigingen. Bijvoorbeeld over zaken als geld, kennis, medemens. En op een gegeven moment is dat proces afgerond en heb jij jouw manier gevonden om de wereld om je heen, maar ook je eigen leven en werk, in te kleuren en te waarderen.

Dat waarderen heeft een belangrijke invloed op je handelingen. Bijvoorbeeld: als jij het als bevredigend en zinvol ervaart om anderen te helpen hun problemen op te lossen, dan zul je geneigd zijn snel een helpende hand te bieden. Waar een ander misschien denkt: “ik ben niet mijn broeders hoeder, ieder redt zich zelf wel.”

Hoeveel Driving Forces zijn er?

TTI Success Insights onderscheidt er 12. De basis wordt gevormd door het werk van de Duitse psycholoog Eduard Spranger, die 6 zogenoemde attituden (of drijfveren) beschreef. Deze 6 zijn door TTI Success Insights verdiept naar 12 Driving Forces die separaat kunnen worden gemeten en weergegeven, in volgorde van het persoonlijke belang dat we aan die 12 hechten. Met als doel te ontdekken wat wij werkelijk waarderen in ons leven, onze relaties, onze rollen, onze loopbaan.

Deze 12 zijn niet allesomvattend. Er zijn andere drijfveren die een belangrijke rol spelen in ons leven. Sommigen daarvan zijn zo basaal menselijk dat we kunnen spreken van basisbehoeften. Denk aan onze intrinsieke behoefte aan liefde, aandacht, geborgenheid, veiligheid. Maar het 12 Driving Forces model van TTI Success Insights is wel het meest uitgebreide model dat beschikbaar is voor toepassingen in de werkomgeving.

Driving Forces op de werkvloer

Net als met een ander is het namelijk heel prettig als jij en je job een automatische klik hebben. Want als je in een gegeven of gekozen rol en omgeving je belangrijkste Driving Forces kan gebruiken, kom je elke dag gemotiveerd je bed uit. En sluit je de dag af met het tevreden gevoel dat je iets gedaan hebt wat er toe doet. Als je het nog verder doorvoert gaan Driving Forces eigenlijk over de dingen waaraan je je zou willen wijden zelfs als daar, heel extreem gesteld, geen beloning tegenover zou staan. Natuurlijk zal een werk- of een opdrachtgever dat niet van je vragen, maar veel dichter bij werkgeluk kun je niet komen.

Overigens, niet alleen jij, je job, en je werk- of opdrachtgever winnen door inzicht in wat jou drijft. Driving Forces gaan immers niet alleen over jou als individu. Ze gaan ook over hoe we ons manifesteren in een groep. Bijvoorbeeld een groep collega’s, een team. Wat vinden we belangrijk in de onderlinge samenwerking? Hoe kunnen we ondanks onze verschillende wereldbeelden toch samen warm lopen voor hetzelfde (team)doel? Je kunt nu eenmaal onmogelijk die automatische klik hebben met iedereen in je team. Je kunt wél afstanden overbruggen door begrip te tonen voor en interesse in de Driving Forces van de ander!

Hecht je vooral waarde aan…

Driving Forces Intellectueel

het zoeken naar feitelijke kennis (Onderzoekend), of vertrouw je meer op je ervaring en de praktijk (Functioneel)?

Driving Forces Zakelijk

het realiseren van rendement en efficiency (Doelmatig), of haal je meer voldoening uit het volbrengen van de taak op zich (Belangeloos)?

Driving Forces Esthetischhet scheppen van balans tussen de wereld om je heen en je innerlijke gevoelswereld (Belevend), of kijk je vooral naar wat je concreet kunt waarnemen en benoemen (Nuchter)?

Driving Forces Sociaalhet helpen van anderen (Altruïstisch), of ga je vooral uit van ieders eigen verantwoordelijkheid om het zelf te rooien (Selectief)?

Driving Forces Individualistischhet uitoefenen van invloed (Bepalend), of voel jij je beter thuis in een bescheiden rol op de achtergrond?

Driving Forces Ideeelhet volgen van een leidraad of kader (Standvastig), of ben jij meer van de vrijheid, blijheid (Ontvankelijk)?

 

Wil je weten of Driving Forces van toegevoegde waarde is voor jou, je team of je organisatie? Doe hier onze korte behoefte-test!

Over de schrijver
Dorien houdt zich vanuit haar bedrijf IESyworks bezig met assessmentinnovatie en -ontwikkeling. Zij is eindeloos geïnteresseerd in wat ons mensen beweegt, stuurt, en typeert. Als individuen én in teamverband. Dit gecombineerd met haar kracht om ingewikkelde vakinhoudelijke kennis, eenvoudig en duidelijk uit te leggen, maakt Dorien een waardevolle Associate Partner én gewaardeerd blogger van TTI Success Insights, het bedrijf waar haar ‘assessmentinhoudelijke roots’ liggen.
Reactie plaatsen