Wie was Eduard Spranger?

Wie was Eduard Spranger?

‘Hoe kan het dat er de voorbijgegane eeuwen vooral veel studie is gedaan naar planten & dieren, en veel minder naar de mens? We hebben specifieke namen voor de meest zeldzame mossen en insecten, terwijl we mensen alleen classificeren als ‘mens’, de homo sapiens. En als we de mens al categoriseren, doen we dat vooral op ras, nationaliteit en afkomst.’

Deze gedachten hielden Eduard Spranger begin vorige eeuw bezig. Spranger was gefascineerd van de mens, en de verscheidenheid van wat hij ‘typen van de ziel’ noemde.

Wie was Eduard Spranger? Hij was een Duitse filosoof, pedagoog en psycholoog, en leefde van 1882-1963. Hij voltooide in 1928 het boek ‘Types of Men’ waarin hij een nieuwe dimensie bracht in het waarderen van de variëteit van mensen. Hij schonk aandacht aan wat mensen echt motiveert en drijft, naast concepten als erkenning en liefde, eten en veiligheid. In zijn boek beschreef hij zes essentiële attituden, manieren waarop iemand de wereld waardeert, of drijfveren die wij nu kennen als:

  • Intellectueel
  • Zakelijk
  • Esthetisch
  • Sociaal
  • Individualistisch
  • Ideëel

Eduard Spranger en zijn drijfveren

In zijn boek ‘Types of Men’ ging Eduard Spranger uit van zingevende daden. Aan iemands daden en acties kan je ware motivatoren herkennen. Ze vertellen iets over wat je belangrijk vindt. Waarvoor je in actie komt. Ze bepalen waar je plezier en voldoening uit put. Ze bieden bevrediging op geestelijk vlak.

Eduard Spranger had in zijn jongere jaren willen dienen in de Eerste Wereldoorlog, maar viel ten prooi aan wat we in deze tijd een burn-out noemen. Natuurlijk is dit speculatief, maar wellicht heeft die periode hem ertoe aangezet om te zoeken naar zingeving en echte voldoening. Spranger had zelf verschillende interesses en talenten. Hij blonk naast Filosofie en Psychologie ook uit in Economie, Muziek, Duits en Theologie. Een van de sterkere motivatoren van Eduard Spranger was het hebben van Invloed, bijvoorbeeld op de Pruisische en Duitse pedagogiek. Hij had hele specifieke onderwijsideeën. Hij vond bijvoorbeeld dat een persoonlijke aanpak het beste werkt. Ook was hij hoogleraar aan de universiteit.

Een van de studenten die hij in die tijd tegenkwam werd 21 jaar later zijn vrouw. Ondanks dat hij wat moeite had met de opkomst van vrouwenrechten in bijvoorbeeld het onderwijs (iets wat erg in de tijdgeest paste), waren juist vrouwen voor hem een belangrijk klankbord.

Eduard Spranger en TTI Success Insights

Al sinds de jaren 80 is TTI Success Insights bezig met het ontwikkelen en verbeteren van het Drijfverenassessment, gebaseerd op de 6 door Eduard Spranger beschreven attituden. Omdat ze beseft dat inzicht in en begrip voor wat ons drijft ons helpt bij het ontwikkelen van ons potentieel. De één bloeit op door anderen te helpen, de ander wordt juist blij van een unieke solo prestatie. Wie koerst op gevoel, waardeert andere dingen dan degene die vooral vertrouwt op ratio. Drijfveren zijn aan de oppervlakte lastig waar te nemen. Soms weten we zelf niet eens wat ons werkelijk beweegt. De TTI SI Drijfverenassessments maken het onzichtbare zichtbaar.

Van Eduard Sprangers’ 6 drijfveren naar 12 Driving Forces

eduard-spranger/df-grafiek/

Geheel in de geest van Eduard Spranger is TTI SI de afgelopen 30 jaar blijven studeren op de mens en wat haar drijft. En heeft ze zowel het hoog als het laag van de zes attituden van Eduard Spranger gemeten en bestudeerd. Onderzoek toonde namelijk aan dat naast aantrekkingskracht, ook vermijding een sterke rol speelt bij deze zes drijfveren. De attituden van Spranger zijn daarom door TTI Success Insights vertaald naar 6 zogenoemde drijfverenspectra. Met aan ieder uiteinde van een spectrum een goed uitgewerkte beschrijving van de bijbehorende instelling en motivator:

De 12 Driving Forces. Beide uiteinden van een spectrum zeggen iets over de waardering die de persoon in kwestie hecht aan het bijbehorende concept. Elk uiteinde van elke schaal staat voor een “Driving Force”, een stuwende kracht die aanzet tot handelen of het maken van keuzes. Zie voorbeeldgrafiek.

Ben je benieuwd naar wat jou drijft, waarvoor jij je bed uitkomt? Waar jij voldoening uit haalt en energie van krijgt? Neem contact met ons op, of neem eens een kijkje op https://ttisuccessinsights.nl/assessments/drijfveren/.

Over de schrijver
Dorien houdt zich vanuit haar bedrijf IESyworks bezig met assessmentinnovatie en -ontwikkeling. Zij is eindeloos geïnteresseerd in wat ons mensen beweegt, stuurt, en typeert. Als individuen én in teamverband. Dit gecombineerd met haar kracht om ingewikkelde vakinhoudelijke kennis, eenvoudig en duidelijk uit te leggen, maakt Dorien een waardevolle Associate Partner én gewaardeerd blogger van TTI Success Insights, het bedrijf waar haar ‘assessmentinhoudelijke roots’ liggen.
Reactie plaatsen