Waar wilt u als coach op inzetten tijdens het coachingstraject? Wat wordt de volgende carrièrestap van de coachee? Waar heeft de coachee behoefte aan? Wat zijn de sterke punten en waarin kan hij zich nog verbeteren? Dit zijn vragen waar elke coach mee te maken krijgt en die zowel coach als coachee graag beantwoord wil hebben. De instrumenten van TTI SI helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Het inzetten van de TTI SI instrumenten aan het begin of gedurende het coachtraject scheelt coaches veel tijd en creëert een duidelijk referentiekader voor zowel coach als coachee. Op deze manier kan er gericht naar de persoonlijke en zakelijke doelen van de coachee worden toegewerkt.Gedragsanalyse (DISC)

Geeft een coach inzicht in de voorkeuren, sterke kanten en verbeterpunten van de coachee als het gaat om de gedragsstijl. De coach kan deze informatie gebruiken om de coachee bewust te maken van zijn voorkeursgedrag in interactie met anderen. Wanneer is dit gedrag effectief? En in welke situaties niet? Dit inzicht helpt de coachee vervolgens bij het maken van keuzes op zowel zakelijk gebied als in de privésfeer.
12 Driving Forces (Drijfveren)

Onze waarden zijn vaak moeilijk onder woorden te brengen. Met de 12 Driving Forces Analyse wordt de coachee geholpen bij het begrijpen van het waarom achter het eigen handelen. Duidelijk wordt waardoor de coachee geprikkeld en gemotiveerd wordt. In een coachingstraject is het 12 Driving Forces profiel vooral nuttig omdat het inzichtelijk maakt welk soort werk de coachee voldoening zal schenken, maar ook in welke functies de coachee minder gemotiveerd zal zijn.

TriMetrix

Heeft de coachee zijn (verborgen) talenten al kunnen benutten in zijn carrière? Het TriMetrix profiel geeft weer waar de coachee van nature, in potentie of bewezen, goed in is. TriMetrix brengt in kaart of er een match is tussen het aanwezige talent en de softskills die nodig of gewenst zijn in een bepaalde functie. Deze informatie is zeer nuttig voor coach en coachee als het gaat om de vervolgstappen in de loopbaan.
EQ (Emotionele Intelligentie)

De Emotional Quotient geeft een beeld van de emotionele rijpheid van de coachee. Het laat zien waar hij staat op elk van de 5 domeinen van emotionele intelligentie. Ook wordt duidelijk waar er ruimte voor verbetering is. De coachee leert zijn emoties te gebruiken als bron van informatie om zaken te plannen, beslissingen te nemen en actie te ondernemen op zowel persoonlijk als zakelijk vlak.Stress Quotient

De vaardigheid om met stress om te gaan kan het verschil betekenen tussen succes en falen in een gegeven rol, functie of werkomgeving. De juiste prikkels op het werk laten de coachee groeien. Aan de andere kant kunnen er omstandigheden zijn in functie of werkomgeving die voor de coachee stress opleveren met fysieke, mentale en cognitieve klachten als gevolg. De SQ Analyse geeft overzichtelijk weer uit welke bron de stress komt die iemand ervaart. Het geeft u als coach een handvat om een en ander bespreekbaar te maken met de coachee (en leidinggevende) en hierop gericht te coachen.


Start Direct