Communicatieve vaardigheden zijn een van de belangrijkste vaardigheden die leiden tot succes in de werkomgeving. Waar voorheen alleen lezen, schrijven en rekenen als essentieel werden gezien, zijn nu het kunnen werken in teams, het kunnen oplossen van problemen en het kunnen opbouwen en onderhouden van relaties, vaardigheden die tot succes op de werkvloer leiden. Anders gezegd: hoe we omgaan met mensen en problemen bepaalt de mate van succes in de carrière. Waarin verschilt een manager van een topmanager? Het antwoord is terug te vinden in het vermogen om met verschillende individuen op de juiste manier te communiceren.


Gedragsanalyse (DISC)

De Gedragsanalyse is een eerste stap om effectiever te leren communiceren. DISC is de universele taal als het gaat om gedragsvoorkeuren. Ieder persoon, ongeacht afkomst, taal of religie herkent zich in een bepaalde gedragsstijl. Om goed met verschillende gedragsstijlen om te kunnen gaan is er eerst bewustwording nodig van de eigen voorkeursstijl. Vervolgens moet u de gedragsstijl van anderen kunnen herkennen. Tot slot is het de kunst u aan te kunnen passen aan het gedrag van de ander. Het uitvoeren van dit 3-stappenplan, met behulp van de Gedragsanalyse, zal u helpen uw communicatieve vaardigheden verder te ontwikkelen.12 Driving Forces (Drijfveren)

Alhoewel DISC ons vertelt HOE we ons gedragen, vertelt het niet WAAROM we ons zo gedragen. DISC vertelt ons hoe we zaken aanpakken en doen, maar niet wat we willen. Ook al kunnen we iemands gedragsstijl herkennen aan de hand van een DISC profiel, dan nog kan onze boodschap niet overkomen omdat die niet appelleert aan iemands waarden of drijfveren. Inzicht in wat iemand belangrijk vindt en wat hem of haar prikkelt is essentieel bij het communiceren. Als u wilt dat uw boodschap op de juiste manier overkomt, dienen uw drijfveren en die van de ander op elkaar afgestemd te worden.EQ (Emotionele Intelligentie)

Communicatie is in de basis niets anders dan zenden en ontvangen. Door een beter begrip van de rol die emoties in dit communicatieproces spelen, kunnen we onze ideeën beter verkopen, zelfverzekerder voor groepen spreken, anderen inspireren en beter functioneren in teams. Met dit instrument worden u handvatten aangereikt om uw eigen emoties en die van een ander beter te herkennen, begrijpen en reguleren. U leert hoe u uw emoties kunt aanwenden om tot positieve resultaten op communicatief gebied te komen.


Start Direct