Goed leidinggeven vraagt om het vermogen om resultaten te behalen via anderen. Een goede leidinggevende weet hoe hij het beste kan omgaan met de mensen in zijn team of organisatie. Hij is nieuwsgierig, hij wil medewerkers leren kennen. Hoe pakken ze een taak of een project aan? Wat zet ze in beweging? Waar haken ze op af? Door zich werkelijk te verdiepen in de mensen aan wie hij leiding geeft weet hij hen effectiever en succesvoller te maken in datgene wat zij ondernemen.


Gedragsanalyse (DISC)

Bij leiderschap gaat het om het kunnen sturen en beïnvloeden van gedrag. De Gedragsanalyse vormt een goede basis om dit te bewerkstelligen. Begrip van gedragsstijlen vormt de basis voor het verbeteren van relaties, het werken aan wederzijds vertrouwen en een goede communicatie tussen managers en teams.
12 Driving Forces (Drijfveren)

Motivatie is persoonlijk. Wat de een belangrijk vindt, hoeft de ander helemaal niet belangrijk te vinden. Persoonlijke drijfveren bepalen in grote mate hoe betrokken iemand is bij het werk, maar ook wat iemand juist ongelukkig en niet productief maakt. Door het gebruik van de 12 Driving Forces Analyse leert een leidinggevende zijn eigen persoonlijke Driving Forces (drijfveren) kennen en die van degenen aan wie hij leiding geeft. Als leider lever je met behulp van de 12 Driving Forces Analyse maatwerk en ben je beter in staat te voldoen aan de individuele behoeften van de teamleden.EQ (Emotionele Intelligentie)

Door gebruik van de Emotional Quotient wordt meer zelfbewustzijn gecreëerd en kunnen blinde vlekken in de leiderschapsstijl ontdekt worden. De Emotional Quotient helpt ook bij het ontwikkelen van een vertrouwensband tussen de leider en zijn team. Leiders halen op deze manier het beste uit zichzelf en anderen.
Start Direct