Bij migratie van personeel gaat het doorgaans om twee vormen: een werknemer gaat een andere functie bekleden binnen dezelfde organisatie of een werknemer gaat een functie bekleden bij een ander bedrijf. Het gebruik van onze instrumenten kan de werknemer en begeleider helpen bij het ontdekken van de persoonlijke voorkeuren, verbeterpunten en sterke kanten, waardoor (zelf)sturing in dit overgangsproces mogelijk, en makkelijk wordt gemaakt.


Gedragsanalyse (DISC)

De Gedragsanalyse geeft een goed beeld van hoe de werknemer zichzelf beziet, maar het geeft ook een handvat om voorkeuren qua werkstijl of communicatiestijl bespreekbaar te maken. Vooral bij re-integratie en outplacement is het belangrijk dat de werknemer inziet wat zijn sterkten en zwakten zijn in de eigen gedragsstijl, zodat hij beter weet wat er in een bepaalde werkomgeving van hem wordt verwacht. De werknemer kan zich daar vervolgens op instellen en het gedrag desgewenst proberen aan te passen.12 Driving Forces (Drijfveren)

Als het gaat om carrièreplanning is het van belang om een functie of rol te vinden waarbij de drijfveren van de persoon in kwestie worden aangesproken en bevredigd. Het (h)erkennen van drijfveren is in dit proces van groot belang. Immers, hoe meer iemands drijfveren aan bod komen in functie of rol, hoe groter het plezier, de betrokkenheid en intrinsieke motivatie. De 12 Driving Forces Analyse helpt u bij het vinden van een goede match tussen iemands persoonlijke drijfveren en de werkzaamheden die de medewerker voor ogen heeft.Stress Quotient

Een overgangssituatie op het werk kan tot stress leiden. Stress kan binnen een organisatie grote impact hebben, bijvoorbeeld op de productiviteit en de betrokkenheid van de medewerkers. Als een medewerker te lang wordt blootgesteld aan ongezonde stress kan dit zelfs tot fysieke klachten en uitval leiden. Het is essentieel om te kunnen herleiden waar de stressklachten binnen uw organisatie vandaan komen. Door middel van de Stress Quotient krijgt u op verschillende manieren inzicht in de factoren die mogelijk stress veroorzaken binnen uw organisatie als het gaat om outplacement en re-integratie.


Start Direct