Het begrip performance is vrij breed en beslaat vele terreinen. Doorgaans gaat het om het efficiënter managen van mensen om zo de prestaties en resultaten te beïnvloeden. Het aangaan van het gesprek en elkaar beter begrijpen is een belangrijke sleutel tot performanceverbetering. Met behulp van de assessments van TTI SI kunt u ontdekken welke elementen binnen uw organisatie het meest van belang zijn en daarop sturen om performance te verbeteren.


Gedragsanalyse (DISC)

Voorkeur voor een bepaalde gedragsstijl is een belangrijk onderdeel van de totale performance. Daarom is het belangrijk om het eigen gedrag en het gedrag van anderen te kunnen herkennen. Herkenning van het eigen gedrag en het gedrag van anderen zorgt ervoor dat we onze ideeën beter kunnen overbrengen, langdurige relaties kunnen opbouwen en kunnen focussen op werk en functies die ons van nature goed afgaan. Met behulp van de Gedragsanalyse leert u gedragsstijlen te interpreteren en benoemen. Het DISC model geeft u een universele, objectieve taal waarin u zich verstaanbaar kunt maken en tot betere prestaties kunt komen.12 Driving Forces (Drijfveren)

De juiste beloning en stimulans is uiterst belangrijk voor de groei van medewerkers. Waar de een het geweldig zal vinden om een nieuwe tablet te krijgen, wordt het door de ander bijzonder gewaardeerd als hij of zij een mooi boek of simpelweg een gemeend compliment als beloning krijgt. De 12 Driving Forces Analyse maakt inzichtelijk welke stimulans iemand nodig heeft om tot betere performance te komen. Het stelt u in staat om daar op in te spelen.
EQ (Emotionele Intelligentie)

Emotie en performance zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Emoties zijn van invloed op het contact met teamleden en managers. Maar ook als het gaat om contact met klanten is de juiste aandacht voor emoties cruciaal. Emotionele intelligentie speelt een grote rol bij het nemen van beslissingen. De kwaliteit van die beslissingen heeft weer invloed op de business als geheel.START DIRECT