De salesafdeling van een organisatie is te beschouwen als de levensader van die organisatie; zonder sales kan de onderneming niet overleven. De “gezondheid” van de organisatie houdt direct verband met de vaardigheden van het verkoopteam. De bekwaamheid van verkopers in het initiëren en het behouden van relaties met klanten is een beslissende factor voor het succes van de onderneming als geheel.

De assessments van TTI Success Insights helpen u om de skills van uw salesteam te analyseren en waar nodig te vergroten. Ook helpen zij uw verkopers bij het ontwikkelen van een vertrouwensband met uw klanten en daarmee betere klantrelaties. Kortom, onze instrumenten zet u in wanneer u de effectiviteit en de verkoopresultaten van uw salesteam wilt optimaliseren. Op deze manier bereikt en behoudt u uw concurrentievoordeel.


Gedragsanalyse (DISC)

Over het algemeen vindt een koper of businesspartner meer aansluiting bij een verkoper die dezelfde gedragsstijl hanteert als hijzelf. Dit heeft te maken met herkenning en vertrouwen. Maar wat als u nou niet dezelfde gedragsstijl hebt als een potentiële koper, prospect of wederpartij? Door de Gedragsanalyse van TTI SI krijgt u meer inzicht in de wijze waarop u zich opstelt tijdens het verkoopproces. Ook geeft het inzicht in welke manier van communiceren mensen met een andere voorkeursstijl fijn vinden. Vervolgens kunt u de eigen gedragsstijl aanpassen aan de communicatiebehoefte en -stijl van uw prospects. De Gedragsanalyse helpt zo bij het creëren van een vertrouwensband. Dit vertaalt zich uiteindelijk in concrete (verkoop)resultaten.12 Driving Forces (Drijfveren)

Als ergens de waarde van het antwoord op de vraag 'waarom?' geldt, is dat wel in het verkoopproces. Als u weet wat een potentiële koper motiveert en daarmee wat hij belangrijk vindt, kunt u een verkoopstrategie ontwikkelen die aansluit bij zijn behoeften. U stelt de juiste vragen en bent beter n staat om te beargumenteren waarom uw product of dienst past bij de behoefte(n) van die klant: Dé sleutel tot een succesvol verkoopproces! De 12 Driving Forces Analyse van TTI SI geeft inzicht in wat iemand drijft en daarmee antwoord op het 'waarom'. Kennis over welke Driving Forces er zijn en welke behoeften daaruit voortvloeien zorgt voor efficiëntere en succesvollere verkopers.Sales Skills Index

Met de Sales Skills Index heeft u een middel in handen waarmee u de sterke en zwakke punten van potentiële verkooptalenten in kaart brengt. Het is een objectieve analyse van de kennis die iemand in huis heeft als het gaat om het verkoopproces en verkoopstrategieën. Als eenmaal het kennisniveau met behulp van de Sales Skills Index in kaart is gebracht, kunt u een plan ontwikkelen waarbij de sterke kanten van de medewerker worden geoptimaliseerd, terwijl u zwakkere punten verbetert. Nieuwverworven kennis en het toepassen ervan helpt u op deze manier uw verkoopsuccessen te bereiken.


Start Direct