Het hebben van talent is nog geen garantie voor succes; dit talent moet ontwikkeld worden. Soms is de persoon in kwestie zich niet eens bewust van het eigen talent. Het benutten van het potentieel onder uw personeel is van groot belang om de concurrentie voor te blijven en uw medewerkers in te zetten op die plek waar zij het beste tot hun recht komen; tot voordeel van zichzelf en uw onderneming.


Gedragsanalyse (DISC)

Geeft u inzicht in de talenten van het individu op gedragsniveau. Hoe goed kan iemand omgaan met andere gedragsstijlen? Wordt hier op een slimme manier mee omgegaan? Is iemand bijvoorbeeld een goede bruggenbouwer? Of kan iemand anderen goed overtuigen van zijn of haar standpunt? De Gedragsanalyse helpt u om het juiste talent op de juiste plek te zetten als het gaat om communicatie op de werkvloer. De analyse geeft antwoorden op vragen als: in welke rol komt iemand, gelet op zijn of haar talent en gedragsvoorkeuren het best tot zijn recht?
12 Driving Forces (Drijfveren)

Als u wilt dat iemand zijn of haar talenten volledig benut, dan dient u rekening te houden met zijn of haar drijfveren. Immers, drijfveren zeggen iets over de waarde die iemand hecht aan een bepaald idee of concept, waar hij of zij zijn bed voor uitkomt en dus voor welke doelen iemand zijn of haar talent het liefst wil inzetten. Met behulp van de 12 Driving Forces Analyse kunt u vervolgens rekening houden met deze drijfveren; het geeft u handvatten om bij het aanwezige talent de juiste knoppen in te drukken.TriMetrix

Het TriMetrix Talentenprofiel helpt u begrijpen op basis van welke denkpatronen iemand een situatie beoordeelt en hoe een talentvolle medewerker reageert op bepaalde situaties. Deze meting van het denkpatroon vertalen we vervolgens naar kwantitatieve scores op talenten. Het TriMetrix profiel geeft weer waar uw medewerker van nature, in potentie of bewezen, goed in is. TriMetrix brengt in kaart of er een match is tussen het aanwezige talent en de softskills die nodig of gewenst zijn in een bepaalde functie.


Start Direct