Werken in en met teams is altijd een uitdaging. Elk team bestaat namelijk uit individuen die elk hun eigen voorkeuren, ideeën, normen en waarden meenemen naar de werkvloer. Conflicterende voorkeuren, ideeën, normen en waarden kunnen tot frictie op de werkvloer leiden, hetgeen de productiviteit niet ten goede komt. Het creëren van een werkomgeving waarbinnen conflicten geminimaliseerd worden en waar op basis van vertrouwen wordt gewerkt is essentieel voor de groei van het team en van uw organisatie. Onze instrumenten kunnen worden ingezet om teamleden inzicht te laten krijgen in elkaars voorkeuren en aldus tot deze groei te komen.


Gedragsanalyse (DISC)

De Gedragsanalyse geeft inzicht in de manier waarop elk teamlid graag benaderd wilt worden en welke voorkeuren iedere medewerker heeft als het gaat om communicatie. De Gedragsanalyse van TTI SI geeft teams een universele taal, DISC, waardoor verschillen in gedrag zichtbaar en bespreekbaar worden gemaakt. Het team leert de kracht van elke gedragsstijl kennen, maar men zal ook makkelijker herkennen wanneer en waardoor er eventuele “ruis op de lijn” ontstaat. Dit inzicht leidt tot wederzijds begrip.
12 Driving Forces (Drijfveren)

De 12 Driving Forces Analyse helpt om wederzijds begrip en respect te creëren. Uit dit instrument komt heel goed naar voren dat ieder individu met een ander oog naar de wereld kijkt en werkt vanuit andere normen, waarden en ideeën. Waardoor wordt iemand geprikkeld? Wat zet de ander tot actie aan? Maar ook: waar knapt hij of zij op af? Dit inzicht zorgt ervoor dat er binnen teams betere en langdurigere relaties kunnen worden opgebouwd.
Teamwiel DISC

Een teamwiel kunt u uitstekend inzetten als het gaat om teambuilding en communicatievraagstukken binnen teams. Diepe kennis van DISC is daarvoor niet nodig. Als teamleden eenmaal begrijpen wat de verschillende gedragsstijlen inhouden en welke kleuren daaraan gekoppeld zijn, dan levert dit directe herkenning op. Door de visuele weergave in het wiel wordt het voor teamleden in een oogopslag duidelijk waar ze elkaar op communicatief vlak vinden of juist langs elkaar heen praten. Met een teamwiel werkt u op een laagdrempelige en praktische manier aan effectievere communicatie binnen teams.EQ (Emotionele Intelligentie)

Op het eerste gezicht lijken emotie en gevoel niet thuis te horen in de “harde” zakenwereld, echter, de effectiviteit van een team hangt in grote mate af van het beheersen van de eigen emoties en het kunnen omgaan met de emoties van een ander. Teams die dit instrument inzetten worden zich meer bewust van de invloed die deze emoties hebben en leren deze emoties op een effectieve manier in te zetten.Start Direct