Het voorkomen van verzuim en het werkgeluk van de medewerker gaan vaak hand in hand. Spanningen op de werkvloer en onderlinge irritaties kunnen verzuim in de hand werken. Het omgekeerde kan uiteraard ook; een werkplek waar de medewerker zich fijn voelt, zorgt dat de medewerker meer energie krijgt, graag aanwezig is en floreert. Over het algemeen geldt: hoe gelukkiger een medewerker is, hoe lekkerder hij in zijn vel steekt. Fysiek, emotioneel en mentaal!


Gedragsanalyse (DISC)

Het gedrag van collega’s kan invloed hebben op het humeur en gestel van een persoon. Als reactie op de communicatiestijl van de groep kan de individuele medewerker de eigen stijl gaan aanpassen en zich conformeren aan het groepsgedrag teneinde confrontaties te vermijden. Deze gedragsaanpassing kost echter altijd energie. Hoe langer deze aanpassing duurt, hoe meer energie het zal kosten. Hoe meer iemand zich op de werkvloer daarentegen kan gedragen zoals hij zich van nature het liefst gedraagt, hoe minder energie er zal “weglekken”. Leren omgaan met elkaars gedragsvoorkeuren helpt bij het tegengaan van werkstress, spanningen en aldus bij het terugdringen van verzuim.
12 Driving Forces (Drijfveren)

Zit deze persoon op de juiste plek? Is deze medewerker nog gelukkig in zijn werk? Of meldt hij of zij zich toch vaak ziek? Het is belangrijk om te weten waar uw medewerker, misschien wel letterlijk, zijn of haar bed voor uitkomt. Passen de waarden en ideeën van uw medewerkers (nog) bij de bedrijfscultuur? Hoe groter de match tussen functie en bedrijfswaarden aan de ene kant en iemands persoonlijke drijfverenpatroon aan de andere kant, hoe groter het werkgeluk en hoe minder de kans op verzuim. De 12 Driving Forces Analyse helpt bij het in kaart brengen van iemands waarden. Participatie en betrokkenheid van medewerkers wordt op deze manier vergroot.EQ (Emotionele Intelligentie)

Interactie met anderen kan en zal in de praktijk emoties oproepen. Het begrijpen en kanaliseren van deze emoties is een belangrijke stap bij het kunnen omgaan met en het verwerken van emoties. Als iemand te lang met gevoelens van onbegrip blijft zitten of het gevoel heeft dat hij of zij niet gehoord of begrepen wordt, kan het gebeuren dat deze negatieve gevoelens een lichamelijke reactie teweegbrengen die verzuim in de hand werkt. De Emotional Quotient geeft inzicht in de 5 domeinen van Emotionele Intelligentie die dit instrument bestrijkt en geeft handvatten om groei van de emotionele intelligentie mogelijk te maken.Stress Quotient

Verzuim van een medewerker komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Vaak is het een opeenstapeling van negatieve emoties ingeleid door stressvolle omstandigheden op de werkvloer die hun fysieke en mentale tol eisen. Waarom zou u niet ingrijpen voordat de stressemmer overloopt? Met de SQ Analyse verschaffen wij u inzicht in de stress die uw medewerker mogelijk op dit moment ervaart en uit welke bronnen de stress voortkomt. Zo kunt u op tijd ingrijpen en het gesprek aangaan als te veel stress of stress die te lang aanhoudt in negatieve zin de productiviteit en gezondheid van uw medewerker(s) beïnvloedt.


Start Direct